Програма на Съюза за повдигане на селото, отпечатана в София, 1930 г. Включва:

  • Организации-членове
  • Програма:
  1. Просвета
  2. Стопанство
  3. Благоустройство
  4. Хигиена
  • Членове на Централния комитет