Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и секретяря на комитета за пещерен туръзъм П. Трантеев.
Приложено е и писмо изх.№958/10.03.1962г. подписано от председателя на КЗП Г. Паспалев с положителен отговр.