Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП - 09.10.1934

Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП от 09.10.1934 г.

Молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП

Пощенска карта - най вероятно от края на март поради поредността на входящите номера на СЗРП - с молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП - вх. № 2/1934 г., изпратена от Ив...

Чернова на писмо до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП

Чернова на писмо с изх. № 2/30.03.1934 г. до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г. между председателя Стефан Петков и Кирил Кузев.

Поздравително писмо за юбилея на географа проф. Иширков

Ръкописна чернова и копия на поздравително писмо с изх. №19/16.12.1933 г. за юбилея на географа проф. Иширков.

Пощенска кутия на СЗРП в Ловния дом

Чернова на писмо от СЗРП  с изх. № 11/22.06.1933г. до началника на пощенска станция с молба кореспонденцията на СЗРП да бъде получавана в сградата на Ловния дом, ул. "Белчев" № 49. 

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 1/14.06.1933г съобщава представителите на Българско пещерно дружество в СЗРП с мандат до 30.01. 19343 г.: проф. д-р Стефан Петков, д-р Васил Радев, д-р Рачо Рачев. Писмото е...

Писмо от Иван Сокачев с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира на едно място, за да не се губи

Писмо от Иван Сокачев до проф. [Ст. Петков] с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира в кутия в Ловния или в редакцията на сп. и в. Ловец, за да не се губи.

Становище за тровенето на дивеч до Американския пълномощен министър

Становище на УК на СЗРП от 18.05.1933 г. против тровенето на дивеч, адресирано под изх. № 4/25.05.1933 г.  до Американския пълномощен министър Хенри Шумейкър

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП, 1933

Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934...

Страници