Проф. Ст. Петков съобщава на г-н Малчев, че салонът на БАН е свободен в сряда

Проф. Ст. Петков съобщава на г-н Малчев, че салонът на БАН е свободен в сряда вечерта (вер. 9 юни 1937 г.) и могат да се разпратят покани за тогава. Текстът е написан на ръка върху визитката на...

Покана от Българския туристически съюз до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка 1937 г.

С писмо от 06.04.1937г. БТС - Софийски клон "Алеко Константинов" кани проф. Ст. Петлов да изнесе сказка пред членовете му по избрана от него тема.

Протокол от годишното събрание на СЗРП, 1936 г.

Чернова на протокол от общото годишно събрание на СЗРП, вероятно проведено в края на 1936 г. В дневния ред са включени отчет за дейността през 1935-1936 г., финанов отчет, изказвания, избор на...

Адреси на международни партньори за изпращане на сборника на СЗРП

Ръкописен списък с адреси на международни партньори за изпращане на сборника на СЗРП, в папка от ноември 1936 г на фонда на СЗРП.

Поздравление за 60-годишнината на проф. Рафаил Попов 1936 г.

От името на СЗРП и Българското природоизпитателно дружество проф. Ст. Петков поздравява доц. Рафаил Попов - Директор на Народния археологически музей по повод навършване на 60-годишна възраст.

Приветствие от СЗРП до Общото годишно събрание на Дружеството на българските лесосвъди 1936 г. - чернова

Приветствие от СЗРП, произнесено от Ст. Петков на откриването на Общотото годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди на 20.09.1936 г. - чернова

Писмо относно обнародването на Наредба-закон за защита на родната природа 1936г.

Писмо от Министерство на земеделието и държавните имоти изх.№4663/09.03.1936г. до Министерство на правосъдието относно обнародване на Наредба-закон за защита на родната природа.

Бележка за ползване на стая в БАН за заседание на УС на СЗРП

Ръкописна бележка от 15.02.1936 г. от  Председателя на СЗРП Стефан Петков до Секретаря Георги Малчев във връзка с ползване на стая в Българската академия на науките за предстоящото заседание на...

Молба до министър за закупуване на екземпляри от първия сборник на СЗРП

Ръкописна чернова на писмо на СЗРП, подписано от д-р Стефан Петков, от 13.05.1935 г. с молба до министър за закупуване на 100 екземпляра от първия сборник на СЗРП.

Писмо за сборник на СЗРП от 1935 г.

Чернова (ръкопис) на писмо с дата 13 май 1935 г. , подписано от председателя на СЗРП /вер. Ст. Петков/ и адресирано до Министъра на ... В него се предлага Министерството да откупи 100 екземпляра...

Страници