Екземпляри от сборника на СЗРП, 1935 г.

Ръкописна бележка с дата 02.02.1935 г. и неизвестен автор, макар и подписана, до г-н Малчев с изброяване на няколко наличности с различен брой екземпляри от сборника на СЗРП.

Членове на комисията към Министерството на земеделието по защита на природата

Списък с имената на членове на комисията към Министерството на земеделието по защита на природата. Включени са 12 души, представители на МЗДИ и различни дружества и съюзи.

Дружество "Безово", Асеновград иска да закупи екземпляри от Сборника на СЗРП

Пощенска карта от С. Сасонов, касиер на дружество "Безово", Асеновград, с дата 30.01.1935 г. до проф. Ст. Петков. Дружеството иска да закупи 2 екземпляра от Сборника на СЗРП.

Редакцията на сп. "Българска младеж ", Варна предлага обмен на техния последен брой срещу екземпляр от Сборника на СЗРП

Пощенска карта от редактора на  сп. "Българска младеж ", Варна с дата 29.01.1935 г. до проф. др. Ст. Петков и др. Ив. Буреш. Предлага година IV на списанието, с цена 50 лв., срещу екземпляр от...

Дневен ред за заседание на комитета за защита на природата от 1935 г.

Проектопрограма от 1935 г. за дневен ред на комитета за защита на природата, с ръкописна чернова на гърба на листа. Без точна дата.

Списък на Управителния комитет на СЗРП

Списък с предполагаема година 1935 г. на членовете на Управителния комитет на СЗРП, включващ по 3 делегата от сдруженията-членове (10 на брой) и допълнително 26 индивидуални члена.

Преписка по проекта за Закон и Правилник за защита на природата, национални паркове и резервати 1934 г. (Част 1 - Закон)

Работни варианти на Наредбата-закон за зашита на родната природа, редактирани от Ив. Буреш, Ст. Лазаров като за основа служи проекта, изготвен от Министерството на народното стопанство, Отделение...

Ръкописна бележка на СЗРП за актуализираните представители през 1934 г.

Ръкописна бележка на СЗРП за актуализираните представители през 1934 г.

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 15/29.10.1934 г. на Българското геологическо дружество съобщава на СЗРП имената на избраните представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. Проф. Наум Николов -...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Страници