Молба до членовете на СЗРП за съдействие за изложба на Ловната организация във Варна

Писмо на СЗРП с изх. № 13/22.06.1933г. до всички членове на съюза ги моли да подпомогнат изложбата на Ловната организация във Варна, като се свържат директно с нея.

Отлагане от СЗРП на училищния природозащитен конкурс на американския посланик до учебната година 33/34

Писмо с изх. № 14/22.06.1933 г. на СЗРП до Американския министър Хенри Шумейкър съобщава за приемане на дарението му от 5000 лв за награди за училищен природозащитен конкурс и за отлагане на...

Подкрепа на СЗРП за пловдивския кмет за опазване на пловдивските тепета

Писмо с изх. № 15/22.06.1933г в отговор на спор между Пловдивска община и Министерството на благоустройството за пловдивските тепета заявява подкрепа за позицията на  общината за опазване и...

Протокол на УС на СЗРП за комисиите за Витоша и обявяване на защита за Шерба и Ропотамо

Протокол №4/19.06.1933 г. от заседание на Управителния комитет на СЗРП. По предложение на Главния инспектор към МЗДИ и Председател на Комисията към Министерството Сл. Лазаров са избрани комисии по...

Предстояща сказка на Стефан Петков в град Пещера

Писмо с изх. № 9/17.06.1933 г. от СЗРП до Специалния комитет на СЗРП в гр. Пещера съобщава за предстояща сказка на председателя на съюза Стефан Петков в град Пещера и моли за съдействие.

Покана за заседание на УС на СЗРП за Витоша, дарението от американския посланик и организационни въпроси, 1933г

Чернова и оригинал с подписите на получателите на покана с изх. № 8/15.06.1933г от СЗРП до членовете на УС за заседание за Витоша, дарението от американския пълномощен министър Шумейкър и...

Благодарствено писмо на СЗРП за получено дарение от американския посланик за ученически конкурс за природозащитно есе

Благодарствено писмо с изх. №7/06.06.1933 г.  на СЗРП  до американския пълномощен министър Хенри Шумейкър за предложеното  от него с писмо от 29.05.1933г. дарение за ученически конкурс за...

Становище към МЗДИ за преустановяване тровенето на дивеч

Чернова на становище с изх. №6/25.05.1933 г, адресирано до Отделението за горите и лова към МЗДИ с копие до Ловната организация, с молба практиката на тровене на дивеч да бъде преустановена.

Становище за тровенето на дивеч до Американския пълномощен министър

Становище на УК на СЗРП от 18.05.1933 г. против тровенето на дивеч, адресирано под изх. № 4/25.05.1933 г.  до Американския пълномощен министър Хенри Шумейкър

Нужда от защита на родопско лале край Асеновград, 1933г

Писмо с изх. № 5/25.05.1933 г. от СЗРП до кмета на гр. Станимъка за нуждата от защита на родопско лале край Асеновград и близкия манастир "Св. Петка".

Страници