Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Изложение "Положението в страната и нашите задачи" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г.

Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г. Документът е силно увреден.

Рецензия за книгата "Опростени методи за таксиране на горите" 1944 г.

Рецензия от д-р Ю. Духовников към превода на книгата на Н. П. Анучин "Опростени методи за таксиране на горите", издадена през 1943г.

Протокол от заседание на на Управителният съвет на СЗРП, 1943 г.

Протокол от заседание на на Управителният съвет на СЗРП, състояло се на 24.12.1943 г.

Програма на посещението на д-р Клозе и д-р Хуен в България 1942 г.

С писмо вх.№6/20.07.1942г. директорът на Дирекция на горите и лова при МЗДИ представя на СЗРП програмата на д-р Клозе и д-р Хуек от Германския институт за защита на природата - гр. Берлин за...

Преписка по промени на границите на някои резервати за увеличаване на дърводобива 1942 г.

Преписка по писмо изх.№13972/09.06.1942г. на МЗДИ, с което се предлагат промени на границите на някои резервати за увеличаване на дърводобива, като се има пред вид, че там има големи количества...

Заповед №1062 на МЗДИ за пълна забрана на лова в блатото "Сребърна" 1942г.

С писмо вх.№1/04.05.1942г. Ил. Стоянов - директор на Дирекция на горите и лова при МЗДИ изпраща до СЗРП
Заповед №1062/08.04.1942г., с която се забранява ловуването на всякакви животни през...

Становище на СЗРП относно списъка на търсените за износ билки 1941 г.

В отговор на изпратения от Дирекцията за външна търговия Дирекция за външна търговия за съгласуване Списък на търсените за износ билки Ив. Буреш изпраща становището на СЗРП с писмо изх.№3а/24.12....

Списък на търсените за износ билки 1941 г.

Списък на търсените за износ билки, съставен от Дирекцията на външната търговия и изпратен до СЗРП за съгласуване. Писмо вх.№5/19.11.1941г.

Комисия за "Седмица на гората" 1941 г.

Заповед №388/06.03.1941г. на Директора на горите и лова при МЗДИ за образуване на конисия, която да организира и проведе "Седмица на гората" от 07.04. до 14.04.1941г. Подписана от Ил. Стоянов (...

Страници