Статия за Баварската конституция за земята, в. "За рубежом" 1970г.

Статия за Баварската конституция за земята, в. "За рубежом" 24-31.07.1970г.

Статия "Природният лик на родината" от Николай Боев, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Природният лик на родината" от Николай Боев /ст.н.с. към КЗП при БаАН/, в. "Кооперативно село", публикувана на 23.07.1970г. с продължение на 24.07. и 26.07.1970г.

Статия "Преди да тръгнем към реките и езерата..." от Красимир Каспарян, в. "Поглед" 1970г.

Статия "Преди да тръгнем към реките и езерата..." от Красимир Каспарян за разрешените за риболов места, в. "Поглед" 20.07.1970г.

Статия "С брадва по дървото на живота", в. "За рубежом" 1970г.

Статия "С брадва по дървото на живота", в. "За рубежом" 26.06.-02.07.1970г. по материали на "Нюзуик", Ню Йорк.

Дописки от Бургас, Велико Търново и Враца за отдиха на трудещите се през почивните дни, в. "Работническо дело" 1970г.

Дописки от Бургас, Велико Търново и Враца за отдиха на трудещите се през почивните дни, в. "Работническо дело" 04.05.1970г.

Статия "Рожденият ден на красотата" от Методи Пеев, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Рожденият ден на красотата" от Методи Пеев, в. "Кооперативно село" 30.04.1970г. - очерк за стопанина на бунгалата на ОС на БТС - Видин на билото на Божурица.

Статия "Кътове за отдих в Лудогорието", в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Кътове за отдих в Лудогорието", в. "Кооперативно село" 28.04.1970г.

Статия "Всички съкровища на океана" от Тони Лофтас, в. "За рубежом" 1970г.

Статия "Всички съкровища на океана" от Тони Лофтас, в. "За рубежом" бр.11/13-19.03.1970г.

Документ Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Кога ще се подготвят техническите проекти?" от В. Маринов, в. "Вечерни новини" 1970г.

Документ Статия "Да разнася Искър благодат и прохлада. Кога ще се подготвят техническите проекти?" от В. Маринов, в. "Вечерни новини" 13.03.1970г.

Статия "Помощници и неприятели на риболовеца" от Етвим Ламбрев, в. "Вечерни новини" 1969г.

Статия "Помощници и неприятели на риболовеца" от Етвим Ламбрев, в. "Вечерни новини" 05.03.1969г.

Страници