Решения на годишното събрание на СЗРП от 1945 г. в писмо до Министър на информацията и изкуствата

В резултат от взетите решения на събранието за пререгистрация и ицбор на ново настоятелство от 13 декември 1945 г. СЗРП отправя писмо с молба за държавна субсидия за просветна и пропагандна...

Протокол от заседание на Централното настоятелство на СЗП 1945 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на СЗП, състояло се на 17.12.1945 г.

Протокол от Общото годишно събрание на СЗРП 1945 г.

Протокол от Общото годишно събрание на СЗРП, състояло се на 13.12.1945 г.

Членове на Управителния комитет на Съюза за защита на родната природа 1945г.

Покана №11047/04.12.1945г. от Директора на горите и лова до членовете на Управителния комитет на Съюза за защита на родната природа за събрание на 13.12.1945г. В документа са изброени всички...

Свикване на общо събрание за пререгистрация и избор на ново настоятелство на СЗРП, 1945 г.

Във връзка с нови изисквания за пререгистрация според Закона за сдружаванията, с писмо до секретаря на СЗРП Никола Пенев от 30.11.1945 г. активните общественици на СЗРП от 1930-те години, които...

Покана до членовете на УС на СЗРП за събрание в МЗДИ, 1945 г. - чернова

Покана за събрание с изх. № 11047/04.12.1945 г., подписана от директора на лова и горите и адресирана до членовете на УС на СЗРП. Събранието ще се проведе в МЗДИ на 13.12.1942 г. при следния...

Покана до членовете на УС на СЗРП за събрание в МЗДИ, 1945 г. - чернова-ръкопис

Покана за събрание с изх. № 11047/04.12.1945 г., подписана от директора на лова и горите и адресирана до членовете на УС на СЗРП. Събранието ще се проведе в МЗДИ на 13.12.1942 г. при следния...

Окръжно №1 на Дружеството на лесовъдите относно утвърждаване на временен комитет на ОФ за Управителен съвет на дружеството 1945 г.

Окръжно №1 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно утвърждаване на временен комитет на ОФ за Управителен съвет на дружеството, което е станало със заповед на министъра на вътрешните...

Сведение за събраните средства за бойците от фронта от горските служители - Чепинци 1945 г.

Сведение за събраните средства за бойците от фронта от горските служители от Чепинската областна служба по горите по инициатива на Любен Наумов - областен началник на горите и лова в Чепинци....

Списък на литература по общо лесовъдство на руски език

Списък на литература по общо лесовъдство на руски език, съставен вероятно през 1945г. при реорганизацията на образованието.

Страници