Настоятелство на Българско географско дружество 1946 г.

С писмо изх.№23/12.02.1946г. председателката на геоградското дружество съобщава състава на настоятелството, избран на общо годишно събрание на 16.02.1945г.:
Александра Монеджикова -...

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №4 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 04.02.1946 г.

Делегати на Народен туристически съюз за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на НТС - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Иван Козловски - председател
Георги Клисаров
Павел Кеберле
Стефан Зафиров

Делегати на Дружеството на лесовъдите за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете от УС на Дружестото на лесовъдите - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Петко Д. Петков
Димитър Изворски
Димитър Чолаков
Слави Т. славов...

Списък на членовете на Управителния съвет на Български рибарски съюз - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на Български рибарски съюз - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Яго Кабаивански
Петър Стоянов
Иван Христов
Димитър...

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г., определени на заседание на 31.01.1946г. (писмо изх.№24/12.02.1946г.)
Живко...

Протокол №3 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №3 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 21.01.1946 г.

Протокол №2 от заседание на УС на СЗП 1946 г.

Протокол №2 от заседание на УС на СЗП, състояло се на 17.01.1946г.

Отчет за финансовото състояние на СЗРП 1946г.

Отчет за приходите и разходите на СЗРП за периода от 1929г. до 1945г.

Устав на Български народен съюз за защита на природата /БНСЗП/ 1946 г.

Устав на Български народен съюз за защита на природата /БНСЗП/ 1946 г.

Страници