Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1947 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 27.01. 1947 г. при следния дневен ред:
1. Приемане проекта за емблема - глава на брадат орел
2. Постъпки във...

Протокол от заседание на Управителния съвет на БНСЗП от 22.01.1947 г. - чернова

Протокол от заседание на Управителния съвет на БНСЗП от 22.01.1947 г., Разгледани са въпроси, касаещи развитието на парк "Витоша" във връзка със започващия строеж на Околовръстното шосе. Докладва...

Делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария 1947 г.

За делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария, който започва на 28.06.1947г. за учредяване на Международна организация за защита на природата са определени П.Кееберле и Ал...

Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на дружество "Природа" 1947 г.

Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на дружество "Природа" 1947 г.

Ръкописна бележка за дневен ред на заседание на БНСЗП 1947 г.

Ръкописна бележка за дневен ред на заседание на БНСЗП и идеи за емблена на съюза.

Протокол на УС на БНСЗП от заседание на 23.12.1946 г.

Протокол от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 23.12.1946 г. при следния дневен ред:
т.1 Привличане на младежите към сътрудничество. Предлага се да се поиска от Министерството на...

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП и редакционния комитет 1946 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП и редакционния комитет, състояло се на 11.12.1946г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1946 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 12.11.1946 г.

Писмо с инструкции и приложени екземпляри от указа на БНСЗП в помощ на създаването на местни дружества 1946г.

В изпълнение Окръжно №11259/27.07.1946г. за създаване на местни клонове на БНСЗП Дирекцията за горите и лова изпраща при поискване устава на БНСЗП за образец до:
Административен лесничей -...

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946 г.

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946г.

Страници