Устав на БНСЗП, 1946 г.

Брошура, включваща Устава на БНСЗП, утвърден със заповед 213/19.07.1946 г, на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 5 от наредбата-закон за Държавен надзор върху дружествата и сдруженията....

Разписка от Mининстерството на информацията за нуждите на БНСЗП 1946 г.

Разписка от Mининстерството на информацията за платени суми на Печатница "Балкан"за нуждите на БНСЗП.

Членове на Управителния съвет на Българския народен съюза за защита на природата 1946 г.

С писмо изх.№16/21.05.1946г. списъкът начЧленовете на Управителния съвет на Българския народен съюза за защита на природата е изпратен до Националния комитет на ОФ за заверка.
Заверката от...

Протокол №2 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №2 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 20.05.1946 г.

Протокол №1 от заседание на УС на БНСЗП 1946 г.

Протокол №1 от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 04.03.1946 г.

Протокол №2 от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1946 г.

Протокол №2 от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 27.02.1946 г.

Отчет на временното централно настоятелство на СЗРП 1946 г.

Отчет на временното централно настоятелство на СЗРП за периода от 13.12.1945 - 17.02.1946 г.

Списък на членовете от УС на Българско ботаническо дружество - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.

Списък на членовете от УС на Българско ботаническо дружество - делегати за конгреса на БНСЗП, изпратен на 16.02.1946 г. с писмо изх.№162:
Борис Ахтаров
Даки Йорданов
Борис...

Списък на членовете на настоятелството на Българско природодизпитателно дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

С писмо изх.№3/16.02.1946г.
Списък на членовете на настоятелството на Българско природоизпитателно дружество - делегати за конгреса на БНСЗП февруари 1946 г. (писмо изх.№3/16.02.1946г.)...

Управителен съвет на Първо българско пещерно дружество 1946 г.

С писмо изх.№5/16.02.1946г. Председателят на Пещерното дружество съобщава състава на управителния си съвет:
Емануил Иванов - председател
Иван Буреш - подпредседател
Нено Атанасов...

Страници