Бюджет на СЗРП за 1931 г.

Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.

Отчет на Управителния комитет на СЗРП за 1929/30 г.

Отчет на Управителния комитет на СЗРП за 1929/30 г.

Основни дейности, които УК:
Приет и утвърден е уставът на Съюза
Направени са постъпки да се спре унищожаването на еделвайса в...

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП) 1929 г.

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП), утвърден с решение №6252/17.04.1929г. на Първото общото събрание.
Членовете-учредители:
Дружество на българските лесовъди, Българска...

Устав на Българското пещерно дружество 1934 г.

Устав на Българското пещерно дружество, приет на Учредителното събрание на 18.03.1929г.
Допълнен и одобрен на общо събрание на 16.03.1936г.

Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа /СЗПР/ 1929 г.

Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа /СЗПР/ 14.03.1929 г.

Програма - за същността и организацията на СЗРП, 1929 г.

Програмен документ на СЗРП от 1929 г., включващ историята на създаването на съюза, основни цели и краткосрочни методи на работа:

 

  1. Създаване на закон за защита на природата и...

Устав на Българското Ботаническо дружество 1928 г.

Устав на Българското Ботаническо дружество, приет от годишното общо събрание на 18.05.1928г.
Отменя устава от 07.11.1923г.

Проект за Програма на СЗРП 1928 г.

Проект за Програма за същността и организацията на Съюза за защита на родната природа. Изготвен от Временния комитет за защита на природата, в който участват представители на организациите-...

Устав на Българското геологическо дружество 1925 г.

Устав на Българското геологическо дружество, утвърден от МВРНЗ с писмо №879/26.02.1925г.

Страници