Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 05.06.1968г. за обявениза природни забележителности дървета, пещери, скални образувания.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 01.06.1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 29.05.1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 16.05.1968г. - Май-месец за защита на природата.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт"08.05.1968г. - Май-месец за защита на природата

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1968 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1968 г.

Участие в конференция на БИРС в Ленинград. 1968 г.

Писмо от КЗП, чл. кор. проф. д-р Ил. Пашев до председателя на БАН относно участие в конференция на БИРС в Ленинград от 25.09.-01.10.1968 г. Предлага Николай Боев за представител на БАН-КЗП .

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" 1968 г.

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" бр.15/08.04.1968г. срещу планирано изсичане на горите.

Заявка, направена от КЗП за апаратура. 1968 г.

Заявка, изх. № 6-3/31.01.1968 г. за закупуване на апаратура през 1969 г.

Писмо, относно предложение на покойния проф. Паспалев за начина на издаване на разрешителни за отстрел на птици и животни за научна цел. 1968 г.

Писмо, вх. № 8-8/13.01.1968 г. относно предложение на покойния проф. Паспалев за начина на издаване на разрешителни за отстрел на птици и животни за научна цел.

Страници