Статия "Похабява се едно народно богатство" от Иван Найденов и Владимир Божинов, в. "Вечерни новини" 1967г.

Статия "Похабява се едно народно богатство" от Иван Найденов и Владимир Божинов, в. "Вечерни новини" 29.05.1967г. за опазване чистотата на водите.

Статия "Да защитим родната природа" - интервю с Иван Груев, в. "Работническо дело" 1967г.

Статия "Да защитим родната природа" - интервю с Иван Груев (заместник-министър на горите и горската промишленост), в. "Работническо дело" 15.05.1967г.

Статия "Живата украса на столицата" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1967г.

Статия "Живата украса на столицата" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 13.05.1967г. за парковете и езерата в София.

Вестник "Ехо" бр.№9 /05.05.1967г.

Вестник "Ехо" е орган на Централния съвет на Българския туристически съюз. Издаването на вестника започва през 1959г. Всички материали в него пропагандират природните красоти и туризма и са в дух...

План за провеждане на Месеца за защита на родната природа 1967 г.

План за провеждане на Месеца за защита на родната природа 1967 г.

Изложение относно опазването на дивеча и рибата 1967 г.

Изложение относно опазването на дивеча и рибата от членовете на Ловно-рибарския съюз по повод м. Май - месец за защита на дивеча и рибата. Отчита се добрата работа в много от окръзите на страната...

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1967 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1967 г.

Статия "Закон за защита на природата", в. "Работническо дело" 1967 г.

Статия "Закон за защита на природата", в. "Работническо дело" 17.04.1967 г. по повод одобряването на текста на закона от Министерския съвет.

Статия "Конкурс за защита на родната природа", в. "Работническо дело" 1967г.

Статия "Конкурс за защита на родната природа", в. "Работническо дело"11.04. 1967г.

Статия "Отключено е още едно съкровище на Черно море" от Вера Петрова, в. Отечествен фронт" 1967г.

Статия "Отключено е още едно съкровище на Черно море" от Вера Петрова, в. Отечествен фронт" 09.04.1967г. за използването на водораслите за производство на фуражи по повод започването на работа на...

Страници