Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г.

Недатирано копие на отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г., изготвен от и.д. председател на КЗП чл. кор. Ил. Пашев. В наличния екземпляр на мястото на л. 2 има празен лист....

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1968 г.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1968г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.

Изложба за защита на природата в България

Опис на таблата на изложба с природозащитна тематика от средата на 60-те години.

Изложение относно необходимост от научен персонал за КЗП

Изложение относно необходимост от научен персонал за КЗП, обосновано с новите задачи пред КЗП след публикуването на новия Закон за защита на природата ДВ бр.47 от 16.05.1967г,

Обосновка на искане за увеличаване бюджета на КЗП за 1968 г.

Обосновка на искане за увеличаване бюджета на КЗП за 1968 г.

Статия "Каспий губи сина си" от А. Каракулов и А. Меркулов, в. "Правда" 1967г.

Статия "Каспий губи сина си" от А. Каракулов /ихтиолог-рибовъд/ и А. Меркуло /кореспондент/в, в. "Правда" 12.07.1967г. за неразумното използване водите на река Урал.

Статия "Завършени обекти по панорамния път Асеновград-Смолян" от М. Матеев, в. "Вечерни новини" 1967г.

Статия "Завършени обекти по панорамния път Асеновград-Смолян" от М. Матеев, в. "Вечерни новини" 25.11.1967г.

Временна наредба за ползуване на лични автомобили за служебни нужди. 1967 г.

Копие на Временна наредба за ползуване на лични автомобили за служебни нужди с дата 31.10. 1967 г.

Наредба №4 на ГНС - Белоградчик за защита на природните забележителности в района1967г.

Брошура "Наредби на ГНС - Белоградчик"
Наредба №4 за защита на природните забележителности в района на гр. Белоградчик, утвърдена на 6-тата сесия на ГНС 1967г.

Статия "Вредителят спасител", в. "Вечерни новини" 1967г.

Статия "Вредителят спасител", в. "Вечерни новини" 07.10.1967г. за борбата с разпространението на кактуса опунция в Австралия.

Страници