Статии на природозащитна тематика, в. "Народна младеж" 1967г.

Статии на природозащитна тематика, в. "Народна младеж" бр.68/5824/22.03.1967г.:
"Да се хванем за зелено" от Райна Вълчева, Йордана Благоева и Борис Максимив
"Осемдесет и втората посока...

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП 1967 г.

Протокол №2 от заседание на Бюрото на КЗП от 09.03.1967 г.
На заседанието е решено да се определи Парангалица за резерват - база за научни пручвания.

Статия "В Лондон ще се организира изложба "Защита на природата в България", в. "Работническо дело" 1967 г.

Статия "В Лондон ще се организира изложба "Защита на природата в България", в. "Работническо дело" 31.01.1967 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП 1967 г.

Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 26.01. 1967 г.
Разгледан и приет е годишния отчетен доклад на КЗП.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по приемане на годишния отчетен доклад на КЗП 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по приемане на годишния отчетен доклад на КЗП от 26.01.1967 г.

Статия "Хиляди декари нови гори - дело на младежта. Всяко комсомолско дружество със своя гора", в. "Народна младеж" 1967г.

Статия "Хиляди декари нови гори - дело на младежта. Всяко комсомолско дружество със своя гора", в. "Народна младеж" 18.01.1967г. за съревнованието под шефството на вестника.
Интервю с Георги...

Писмо с дата 03.01.1967 г., адресирано до Димитър Райчев - председател на пещерния клуб в гр. Чепеларе - Смолянски окръг

Писмо с дата 03.01.1967 г., адресирано до Димитър Райчев - председател на пещерния клуб в гр. Чепеларе - Смолянски окръг. Подписалият го, чл. кор. проф. Г. Паспалев изказва благодарност за...

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967 г.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1968 г.

Съгласно т. 5 на 23-то постановление на М.С. от 20.04.1967 г., Комитетът по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Българският туристически съюз, Народният ловно рибарски съюз и народният...

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1966 г.

Отчет за извършеното от Комисията за защита на природата при БАН през 1966 г. Във връзка с реорганизацията на КЗП се изменя чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на КЗП. Председателят...

Страници