Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" от арх. Л. Стойчев, в. "Работническо дело" 1967г.

Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" от арх. Л. Стойчев, в. "Работническо дело" 28.09.1967г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" и предложения за нови резервати от 14.09.1967г.

Статия "Родопите привличат туристи" от Ж. Владимиров, в. "Работническо дело" 1967г.

Статия "Родопите привличат туристи" от Ж. Владимиров, в. "Работническо дело" 28.08.1967г.

Статия "Една неповторима красота се унищожава", в. "Работническо дело" 1967г.

Статия "Една неповторима красота се унищожава", в. "Работническо дело" 27.08.1967г. за скалите по морския бряг между Тюленово и Шабла.

Статия "Нови бисери на туристическа България" от А. Андреевски, в. "Отечествен фронт" 1967 г.

Статия "Нови бисери на туристическа България" от А. Андреевски, в. "Отечествен фронт" 01.08.1967г. по повод среща на Т. Живков Станко Тодоров и Петко Тодоров с колективите на "Туристпроект" и "...

Статия "Живата природа - учител", в. "За рубежом" 1967г.

Статия "Живата природа - учител", в. "За рубежом"28.07.-03.08.1967г. по материали на в. "Атлантик"-Бостън

Писма относно конкурса за научен секретар на КЗП 1967 г.

Писма относно конкурса за старши научен сътрудник-биолог, научен секретар на КЗП 1967 г.

Статия "Кой да пази природата" от Ил. Кръстев, в. "Вечерни новини" 1967г.

Статия "Кой да пази природата" от Ил. Кръстев, в. "Вечерни новини" 1967г.

Писмо на МГГП с разрешение Т. Мичев да проведе проучване и опръстеняване на чапли в няколко резервата 1967 г.

Писмо №3620/12.06.1967г. на МГГП с разрешение Таню Мичев да проведе проучване и опръстеняване на чапли в резерватите Долна Топчия, Балабана, Ропотамо, Камчия, Сребърна и остров Вардим.

Статия "Една неповторима красота се унищожава" от Д. Тодоров, в. "Работническо дело" 1967 г.

Статия "Една неповторима красота се унищожава" от Д. Тодоров - секретар на окръжната комисия за защита на природата във Варна, в. "Работническо дело" 07.06.1967г. по повод строеж на панорамен път...

Страници