Протокол на годишното събрание на СЗРП, [1937 г.]

Чернова на протокол на годишното събрание на СЗРП, [23.10.1937 г.]. На същите листове са и черновите на три писма . Първото е с молба до МЗДИ към природния паметник Дикилиташ да бъдат присъединени...

Протокол от годишното събрание на СЗРП, 1936 г.

Чернова на протокол от общото годишно събрание на СЗРП, вероятно проведено в края на 1936 г. В дневния ред са включени отчет за дейността през 1935-1936 г., финанов отчет, изказвания, избор на...

Протокол от заседание на Аксаковския селски общински съвет с решение за обявяване на Побитите камъни за Народен парк 1936 г.

Протокол №8/16.04.1936г. от заседание на Аксаковския селски общински съвет.
По предложение на кмета Борис Х. Николов е взето решение за обявяване на местността Дикили-Таш за Народен парк...

Протокол от събрание на УС на СЗРП

Оригинален протокол в 2 екземпляра от Протокол №2 от заседание на управителния съвет от 10.07.1935 г. Включен е списъкът на избраното ново настоятелство на СЗРП. 

Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 10.07.1935 г.

Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 10.07.1935 г. Заседанието е ръководено от временно бюроо за ръководене на събранието в състав: председател - Захариев, подпредседател - Сираков и...

Приемо-предавателен протокол, подписан от Ив. Буреш и Д. Загоров, 1934 г.

Приемо-предавателен протокол, подписан от Ив. Буреш и Д. Загоров. Ив. Буреш, подпредседател на СЗРП приема по опис съюзното имущество от Д. Загоров, досегашен секретар на СЗРП.

Протокол на УС на СЗРП за избор на настоятелство на СЗРП

Протокол № 1 от заседание на УС на СЗРП за избор на настоятелство на СЗРП, състояло се на 23.06.1934 г.

Присъстващи: проф. д-р Стефан Петков, д-р Иван Буреш, инж. Д. Загоров

...

Гласуване за управителни органи на СЗРП, 1934 г.

Преброяване на тайния вот за председател, настоятелство и контролна комисия на СЗРП през 1934 г. вероятно от заседанието по избор на 28.04. 1934 г. или на заседанието по отчет на 20.06.1934 г.

Протокол от Управителен комитет на СЗРП на 26.04.1934 г.

Оригинал на протокол №5/26.04.1934 г. , леко скъсан лист,  от заседание на Управителния комитет на СЗРП в дома на Ловната организация с дневен ред:

  1. Доклад на редакционния комитет по...

Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 20.04.1934 г.

Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 20.04.1934 г. Заседанието е ръководено от проф. Стефан Петков (Председател на съюза) и инж. Димитър Загоров (Секретар на съюза). Дневният ред включва...

Страници