Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Приложения към Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 2 Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 3 Консорциум хидроенергийно строителство 01/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Доклад по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1", декември 2003 г. - част 1 Консорциум хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Консултации по МВЕЦ "Кресна-1" Консорциум хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма
Свали
Становище върху доклада по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна - 1", 2003 г. Деметра, ИУЦЕ, БДЗП, СКОПС, За Земята, Екоклуб 2000, Дружество за запазване на биоразнообразието, директор на Националния природонаучен музей при БАН, ГИЗП, Българско лепидопторологично дружество, СДП Балкани, Зелени Балкани, Темида, Екопатрул, Институт за екологична модернизация, Природен фонд МОСВ, Консорциум Хидроенергийно строителство 01/11/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Тисата, Струма
Свали
Нетехническо резюме на доклада по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна - 1", 2003 г. 01/11/2003 Кресна резерват, Тисата Кресна, Струма, Кулата
Свали
Заявление за участие в консултации по МВЕЦ Кресна-1 от СДП Балкани, 2003 СДП Балкани Консорциум Хидроенергийно строителство, МОСВ, РИОСВ Благоевград, Национална служба за защита на природата 06/10/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Задание за обхвата на ОВОС на МВЕЦ "Струма" 1, 2, 3 и 4, 2003 ДЕК Енерджи, DEK Energy 01/10/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Крупник, Ракитина, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Решение за необходимост от ОВОС на МВЕЦ Кресна 1, 2003 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев 15/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Решение на РИОСВ Благоевград за извършване на ОВОС на МВЕЦ Струма -1,2,3 и 4, август 2003 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев 15/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Крупник, Ракитна, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Обществена информация по ЗДОИ за ОВОС на проекти за МВЕЦ на р. Струма, 2003 РИОСВ Благоевград СДП Балкани 11/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Искане на преценка за необходимост от ОВОС за МВЕЦ на р. Брезнишка, Кресна, 2003 г. Водемил-ЕООД РИОСВ Благоевград 11/08/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Брезнишка
Свали
Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Струма - 1, 2, 3 и 4", 07.2003 Димитър Соколов, ДЕК Енерджи РИОСВ Благоевград 14/07/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Крупник, Ракитница, Мечкул, Стара Кресна
Свали
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за МВЕЦ Струма - 1,2,3 и 4, 07.2003 ДЕК Енерджи 01/07/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Крупник, Ракитна, Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Справка за площ на съоръженията в ски-зона Банско съгласно ТУП от 1999 г. на ски-зоната МОСВ 29/03/2003 Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Does artificial snow production affect soil and vegetation of ski pistes? - Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 2003, vol. 5/4, pp.219-230 Christian Rixen, Veronika Stoeckli, Walter Ammann 10/01/2003 общи Австрия
Свали
Карта на плана за управление на национален парк Пирин, 2003 г. Пролес инженеринг, МОСВ, Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието 01/01/2003 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Договори за покупка от "Юлен" АД на въжени линии в ски-зона "Банско", 1999-2002г Маренго Трейдинг, Академика, ЮЛЕН АД 29/12/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Договор за продажба на съоръжения от Юлен АД на Маренго трейдинг ЕООД, 2002г 29/12/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тодорка, Чалин Валог, Платото
Свали
Проект за решение на ВЕЕС за съгласуване на високопланински комплекс "Сютка", 2002г Висш екологичен експертен съвет 05/12/2002 гр. Ракитово
Свали
Решение №10555/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 25/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна
Свали
Решение №10554/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 25/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Решение №10483/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 21/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Решение №10482/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 21/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндершика поляна, Шилигарника
Свали
Решение №10384/2002г на ВАС относно ски зона Банско, 2002г Върховен административен съд 20/11/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Шилигарника
Свали
Разрешително за 3 бр. МВЕЦ на р. Струма, 2001-2002 РИОСВ Благоевград, Й. Богоева Елена Цингарска, СДП Балкани 11/06/2002 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Искане за обезщетяване на собственици на земи в резерват "Тисата" във връзка с обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", 2002 СДП Балкани, Еко-клуб 2000, Андрей Ковачев, Димитър Василев МОСВ, Министерство на земеделието, РИОСВ Благоевград, Поземлена комисия Кресна 27/05/2002 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом, Горна Брезница, Тисата
Свали
Решение №20-7 на МОСВ по ОВОС, ски зона Банско, 2002г Министерство на околната среда и водите 20/05/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, вр. Тодорка
Свали
Проект за решение по ОВОС от заседание на ВЕЕС на 25.04.2002г, за ски зона Банско ВЕЕС 25/04/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, вр. Тодорка
Свали
Становище на НСБР по доклади за ОВОС на обекти в ски зона Банско, 2002г Национален научно координационен съвет по биологично разнообразие към БАН 23/04/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Шилигарника, вр. Тодорка
Свали
Доклад на комитета по световното наследство към ЮНЕСКО, относно НП "Пирин", 2002г Комитет за световно наследство към ЮНЕСКО 16/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Юлен
Свали
Доклад на ЮНЕСКО от февруари 2002г относно ски зона Банско, 2002г IUCN/ Международен съюз за опазване на природата 16/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Писмо от Института по зоология при БАН до СДП Балкани, относно ски зона Банско, 2002г БАН/ Институт по зоология СДП Балкани 08/02/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Становище на Националния природонаучен музей при БАН относно ски зона Банско Петър Берон, директор на Националния природонаучен музей при БАН СДП Балкани 22/01/2002 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Кресна
Свали
Договор между МС и "Юлен" за концесия на ски зона "Банско" и приложенията към него, 2001г Долорес Арсенова, Боян Мариянов, Асен Асенов 21/12/2001 Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Определение №9372/2001г на ВАС относно определяне на концесионер на ски зона Банско, 2001г Върховен административен съд 07/12/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Становище на Института за гората при БАН относно ски зона Банско, 2001г БАН/ Институт за гората СДП Балкани 26/11/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тодорка, Чалин валог, Шилигарника, Църна могила
Свали
Жалба до ВАС от Тома Белев, срещу решение за определяне на концесионер на ски зона Банско, 2001г Тома Белев Върховен административен съд 22/11/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско
Свали
Решение №738/2001г на МС за определяне на концесионер на ски зона Банско, 2001г Министерски съвет на Република България 09/11/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Уведомление до РИОСВ-Благоевград за предложението за обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", 2001 СДП Балкани, Веселина Кавръкова РИОСВ Благоевград 06/11/2001 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресна, Тисата
Свали
Доклад за ОВОС на лифт "Бъндершка поляна - Шилигарника", ски зона Банско, 2001г Екоплан-инженеринг ЕООД 01/11/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Шилигарника
Свали
Решение №7214/2001г на ВАС относно съгласуване на ТУП на ски зона "Банско", 2001г Върховен административен съд 02/10/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Доклад за ОВОС на ски писта и лифт Бъндеришка поляна-вр. Тодорка, ски зона Банско, 2001г, част 2 Екоплан-инженеринг ЕООД 24/09/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Доклад за ОВОС на ски писта и лифт Бъндеришка поляна-вр. Тодорка, ски зона Банско, 2001г, част 1 Екоплан-инженеринг ЕООД 24/09/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна, Тодорка
Свали
Материали от 21 август 2001г на в. Дневник за ски зона Банско в Дневник, Оля Стоянова 21/08/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарнтика
Свали
Решение №5665/2001г на ВАС относно ОВОС на ТУП на ски зона Банско, 2001г Върховен административен съд 12/07/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Решение №35-11/2001г на МОСВ по ОВОС, ски зона Банско, 2001г, МОСВ, Евдокия Манева 02/07/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Решение №37-11/2001г на МОСВ по ОВОС, ски зона Банско, 2001г МОСВ, Евдокия Манева 02/07/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника, Платото
Свали
Решение №38-11/2001г на МОСВ по ОВОС, ски зона Банско, 2001г МОСВ, Евдокия Манева 02/07/2001 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Балканиада
Свали

Страници