Проф. Ст. Петков, д-р Иван Буреш и Слави Лазаров са представители на Управителния съвет на СЗРП. 1937 г.

Чернова на писмо с изх. № 42/30.12.1937 г. в отговор на писмо от МЗДИ, изх. № 27165. Известяват, че проф. Ст. Петков, д-р Иван Буреш и Слави Лазаров са представители на Управителния съвет на СЗРП...

На заседание на управителния съвет на СЗРП е предвиден доклад на Ив. Сокачев за срещата му с царя

Чернова на писмо с изх. № 39/30.12.1937 г. до Ив. Сокачев, секретар на Ловната организация. Като точка от дневния ред на първото заседание на  на управителния съвет на СЗРП е предвиден  негов ...

Постъпки за обявяване на м. Рашов дол за запазен терен

Чернова на писмо с изх. № 40/30.12.1937 г. до директора на I Софийска мъжка гимназия. Управителният съвет на СЗРП е разгледал писмо под № 498/17.11.1937 г., изпратено от директора до МЗДИ с...

В изпълнение на министерско предписание, всички софийски дружества трябва да имат по 5 представители в органите на горската власт

Чернова на писма с изх. №№ 35 и 36/22.12.1937 г. до председателите на Българския туристически съюз и Юношеския туристически съюз. В изпълнение на предписание на...

Лесничеят на Русе трябва да направи искането си чрез МЗДИ, отделение за горите, лова и рибарството

Чернова на писмо с изх. № 37/22.12.1937 г. до лесничея на Русе. Той трябва да направи искането си чрез  МЗДИ, отделение за горите, лова и рибарството, както е съгласно предписание № 27086/17.12....

Молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП

Чернова на писмо, изх. № 35/02.12.1937 г. с молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП.

Сведение за хижите в района на Софийското административно лесничейство. 1937 г.

Писмо с вх. № 32425/24.11.1937 г. от Софийския лесничей Ст. Гунев до МЗДИ, отделение за горите и лова. В отговор но окръжно № 23427/1937 г. приложено изпраща сведение за хижите в района на...

Писмо на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство 1937 г.

Писмо от 12.08.1937г. на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство от 19.07.1937г. Поканата е отклонена поради липса на средства.

Поради изтичане на мандатите на представителите на определени организации, трябва да бъдат избрани нови и в СЗРП да бъдат съобщени имената, адресите, телефоните и постовете им.

Чернова на писмо с изх. №№ 14-17 до председателите на Юношеския туристически съюз, Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и природоизпитателите.Поради изтичане на мандатите на...

Молба да бъде защитена от разрушаване скалата Гарванов камък

Чернова на писмо с изх. № 12/06.07.1937 г. от СЗРП до Министерство на благоустройството. Между селата Нови хан и Лозен се прави нов път и предприемачът иска да разруши  ...

Страници