Благодарствено писмо от Хр. Пешков за статии на проф. Ст. Петков 1933 г.

Благодарствено писмо от Хр. Пешков за статията "Хисарските бани" на проф. Ст. Петков във в. "Мир" и за сказката му в. Асеновград.

Писмо от Пловдивската община по повод опазването на Джендем тепе 1933 г.

Писмо - покана от Пловдивската община за присъствие на събрание на пловдивското гражданство за залесяване на Джендем тепе и основаване на Дружество за украса и залесяване на гр. Пловдив.

Писмо от Хр. Пашков до Ст. Петков относно сказка в Асеновград 1933 г.

Писмо от Хр. Пашков, в което изразява възхищението си от сказката на Ст. Петков, изнесена в Пловдив, и изказва надежда, че ще изнесе такава и в Асеновград.

Ръкопис на писмо до цар Борис III за обявяване на защита за Парангалица

Ръкописна чернова на писмо с изх. №8/14.09.1932 г. на СЗРП до цар Борис III за обявяване на защита за Парангалица, вв подкрепа на официално становище, внесено в МЗДИ.

Ръкопис на писмо до МЗДИ за обявяване на защита за Парангалица

Ръкописна чернова на писмо с изх. №7/09.09.1932 г. на СЗРП до отделението за горите и лова на МЗДИ за обявяване на защита за държавната гора Парангалица.

Ръкопис на писмо на СЗРП до българските лесовъди с поздравление към конгреса им

Ръкописна чернова на писмо от 05.07.1932 г. на председателя на СЗРП проф. Стефан Петков до Дружеството на българските лесовъди с поздравление към конгреса им.

Ръкопис на писмо на СЗРП до пещерски активисти за опазването на природата в курорт "Св. Константин"

Ръкописна чернова на писмо от месец юли 1932г с изходяши №№№ 4,5,6 от СЗРП до дружества от Пещера с препоръка към тях да се обединят за опазване природата на курорта "Св. Константин" и с обещание...

Ръкопис на писмо на СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера за опазването на природата в курорт "Св. Константин"

Ръкописна чернова на писмо от месец юли 1932г с изходящ №3 от СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера с препоръка за подкрепа на бъдещия обединен комитет на ловната и пещерната организация в...

Инициатива на общото годишно събрание на СЗРП за обявяване на Витоша за народен парк

Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №2 от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ съобщава за решение на общото годишно събрание на съюза за обявяването на Витоша за...

Покана за общо събрание на СЗРП 1932 г.

Ръкописна чернова на покана с изходящ №16/18.04.1932г до членовете на СЗРП  за общо събрание на съюза на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. .Доклад на...

Страници