Молба до министър за закупуване на екземпляри от първия сборник на СЗРП

Ръкописна чернова на писмо на СЗРП, подписано от д-р Стефан Петков, от 13.05.1935 г. с молба до министър за закупуване на 100 екземпляра от първия сборник на СЗРП.

Екземпляри от сборника на СЗРП, 1935 г.

Ръкописна бележка с дата 02.02.1935 г. и неизвестен автор, макар и подписана, до г-н Малчев с изброяване на няколко наличности с различен брой екземпляри от сборника на СЗРП.

Дружество "Безово", Асеновград иска да закупи екземпляри от Сборника на СЗРП

Пощенска карта от С. Сасонов, касиер на дружество "Безово", Асеновград, с дата 30.01.1935 г. до проф. Ст. Петков. Дружеството иска да закупи 2 екземпляра от Сборника на СЗРП.

Редакцията на сп. "Българска младеж ", Варна предлага обмен на техния последен брой срещу екземпляр от Сборника на СЗРП

Пощенска карта от редактора на  сп. "Българска младеж ", Варна с дата 29.01.1935 г. до проф. др. Ст. Петков и др. Ив. Буреш. Предлага година IV на списанието, с цена 50 лв., срещу екземпляр от...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 15/29.10.1934 г. на Българското геологическо дружество съобщава на СЗРП имената на избраните представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. Проф. Наум Николов -...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц...

Молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП

Пощенска карта - най вероятно от края на март поради поредността на входящите номера на СЗРП - с молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП - вх. № 2/1934 г., изпратена от Ив...

Чернова на писмо до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП

Чернова на писмо с изх. № 2/30.03.1934 г. до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г. между председателя Стефан Петков и Кирил Кузев.

Страници