Писмо относно данните на трети представител на Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество

Чернова на писма с изх. №№ 25 и 26/04.07.1937 г. до председателите на  Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество ...

Писмо относно обнародването на Правилника към Наредба-закон за защита на родната природа 1937г.

Писмо от Министерство на земеделието и държавните имоти изх.№14521/02.07.1937г. до Държавната печтница за обнародване Правилник за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа.

Писмо в отговор на изявено желание от страна на Балнеоложкото дружество да стане член на СЗРП

Чернова на писмо писмо с изх. № 33 в отговор на изявено желание от страна на Балнеоложкото дружество да стане член на СЗРП. Ръкописът не е датиран, но писмото е съставено след 30 юни 1937 г.

Покана от Българския туристически съюз до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка 1937 г.

С писмо от 06.04.1937г. БТС - Софийски клон "Алеко Константинов" кани проф. Ст. Петлов да изнесе сказка пред членовете му по избрана от него тема.

Преписка относно комисиите за парк "Витоша" по заповеди №400 и №401 от 1937 г.

Преписка по назначаване комисии за определяне българските названия на местностите в парк "Витоша" и за проучване възможностите за свързване на по-важните хижи с телефонни линии посредством хижа "...

Положително становище на управителния съвет на СЗРП относно обявяването на местността [Вола] за защитена местност

Чернова на писмо с изх. № 43/30.12.1937 г. до МЗДИ, отделение за горите, лова и риболова. В отговор на тяхно писмо с изх. № 27158, управителният съвет на СЗРП известява положителното си становище...

Поздравление за 60-годишнината на проф. Рафаил Попов 1936 г.

От името на СЗРП и Българското природоизпитателно дружество проф. Ст. Петков поздравява доц. Рафаил Попов - Директор на Народния археологически музей по повод навършване на 60-годишна възраст.

Писмо до Кмета на Аксаковското общинско управление относно Побитите камъни 1936 г. - чернова

Чернова на писмо от Ст. Петков в отговор на писмо №5557/10.09.1936г. от кмета на Аксаково.
Изказва се благодарност за усилията на Аксаковския кмет за опазване на "Побитите камъни" и...

Бележка за ползване на стая в БАН за заседание на УС на СЗРП

Ръкописна бележка от 15.02.1936 г. от  Председателя на СЗРП Стефан Петков до Секретаря Георги Малчев във връзка с ползване на стая в Българската академия на науките за предстоящото заседание на...

Писмо за сборник на СЗРП от 1935 г.

Чернова (ръкопис) на писмо с дата 13 май 1935 г. , подписано от председателя на СЗРП /вер. Ст. Петков/ и адресирано до Министъра на ... В него се предлага Министерството да откупи 100 екземпляра...

Страници