Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков 1964г.

Статия "Насекомоядни бозайници и гризачи в Тракия" от Георги. Марков, публикувана от Зоологическия институт на БАН в поредицата" Фауна на Тракия" - част 1 през 1964г.

Статия "Сенчестите гори на Алжир", в. "Известия" 1963г.

Статия "Сенчестите гори на Алжир", в. "Известия" 01.12.1963г.

Статия "Унищожава се ценно народно богатство" от Г. Коцев, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "Унищожава се ценно народно богатство" от Г. Коцев, в. "Работническо дело"31.08. 1963г. за язовир Батак.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 29.08.1963г.

Статия "Предизвикателство към природата" от проф. Н. Юдаев, в. "Известия" 1963г.

Статия "Предизвикателство към природата" от проф. Н. Юдаев- чл. кор. на АН на СССР, в. "Известия" 11.08.963г.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "По Черноморското крайбрежие да се развива цветущо лозарство!" от Св. Ненов, в. "Работническо дело" 29.08.1963г.

Статии на тема "В почивния ден - къде?", в." Вечерни новини" 1963г.

Статии на тема "В почивния ден - къде?", в." Вечерни новини" 26.07.1963г.

Статия "Съкровища по пътя" от георги Григиров, в. "Вечерни новини" 1963г.

Статия "Съкровища по пътя" от георги Григиров, в. "Вечерни новини" 25.07.1963г.

Статия "Приятно и красиво е в околностите на Враца" от Ил. Борисов, в. Работническо дело" 1963г.

Статия "Приятно и красиво е в околностите на Враца" от Ил. Борисов, в. Работническо дело" 08.07.1963г.

Статия "Конструкторското бюро на природата" от Г. М. Франк, в. "Известия" 1963г.

Статия "Конструкторското бюро на природата" от Г. М. Франк - директор на Института по биофизика и чл.кореспондент на АН на СССР, в. "Известия" 1963г.

Страници