Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 1963г.

Статия "С любов към родната природа" от доц. Ив. Петров по повод на три изложби, в. "Отечествен фронт" 27.06.1963г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" 1963 г.

Статия "Три драгоценни къта на нашата земя" в. "Работническо дело" от 30.05.1963 г.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Отечествен фронт" 1963 г.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Отечествен фронт" бр.5817/14.05.1963 г.

Статия "Да пазим и обичаме родната природа!" в. "Работническо дело" 1963 г.

Да пазим и обичаме родната природа!" в. "Работническо дело" бр.132/12.05.1963г.

Статия "На родната природа - обич и защита!" в. "Вечерни новини" 1963 г.

Статия "На родната природа - обич и защита!" в. "Вечерни новини" бр.3594/23.03.1963 г.

Статия "Камчийската долина се превръща в овощна градина" от Ст. Бурназов, в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "Камчийската долина се превръща в овощна градина" от Ст. Бурназов /секретар на Окръжния комитет на БКП - Варна/, в. "Работническо дело" 10.02. 1963г.

Статии, предложени от КЗП за отпечатване във в. "Ехо" и в. "Септемврийче" 1963 г.

Писмо 44/02.02.1963г. до в. "Ехо" със статията на КЗП "Да помогнем на бедстващите птици"
Писмо 77/01.03.1963г. до в. "Септемврийче" със статията на ученичка от 6-ти клас "Премръзналата...

Статия "Камчия ще бъде покорена", в. "Работническо дело" 1963г.

Статия "Камчия ще бъде покорена", в. "Работническо дело"19.01. 1963г. за началото на строителсрвото на язовира край с. Виница.

Статия "Гъбопроизводството е доходен отрасъл", в. "Работническо дело" 1962г.

Статия "Гъбопроизводството е доходен отрасъл", в. "Работническо дело" 26.11.1962г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 09.11.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП на 16.10.1962 г.

Страници