Статия "Горите - важен природозащитен обект" от проф. П. Петков в. "Отечествен фронт" 1962 г.

Статия "Горите - важен природозащитен обект" от проф. П. Петков в. "Отечествен фронт" 13.07.1962 г.

Статия "Да запазим живата украса на София" от м. Колев, в. "Вечерни новини" 1962г.

Статия "Да запазим живата украса на София" от м. Колев, в. "Вечерни новини"04.07. 1962г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена на от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 19.04.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена от КЗП на 17.09.1962 г.

Статия "По голите сипеи - млади гори" в. "Вечерни новини" 1962 г.

Статия "По голите сипеи - млади гори" в. "Вечерни новини" от 09.04.1962 г.

Статия "Бялата мура заменя липата" в. "Работническо дело" 1962 г.

Статия "Бялата мура заменя липата" в. "Работническо дело" бр.85/26.03.1962 г.

Статия "Да пазим родната природа" в. "Работническо дело" 1962 г.

татия "Да пазим родната природа" в. "Работническо дело" 07.03.1962 г.

Публикации за съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Публикации от 07.03.1962г. във вестниците "Работническо дело" и "Отечествен фронт", които информират за работата на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа.

Извадки от резолюцията на 1-во съвещания на СЗРП от 6 март 1962г

Извадки от резолюцията на 1-во съвещания на СЗРП от 6 март 1962г с приложени бележки.

Статия "Първи мероприятия на съветската държава по защита на природата" на Л. К. Шапошников 1961 г.

Статия "Първи мероприятия на съветската държава по защита на природата" на Л. К. Шапошников - препис и
Извадки от статия "Ленин и защитата на природата"

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев 1960г.

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев, публикувана във "Вестник Академии наук СССР" бр. №8 1960г.

Страници