Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев 1960г.

Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев за участието му в конгреса, състоял се във Варшава, Полша.
Публикувана е в "Известия на АН на СССР...

Статия "За Искъра и правителствените разпоредби, които не се изпълняват" от Николай Цанков в. Вечерни новини" 1959 г.

Статия "За Искъра и правителствените разпоредби, които не се изпълняват" от Николай Цанков - хачалник отдел "Рибарство" в НЛРС, публикувана във в. Вечерни новини" на 04.12. 1959 г.

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев 1959г.

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев за участието му в VI конгресна Генерална асамблея на IUCN в Гърция.
Публикувана е в "Известия на Азербейджанската АН' кн.6...

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев 1958г., сп. "Природа" 1958г.

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев, сп. "Природа" бр.8/ 1958г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" 1958 г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" от 05.04.1958 г.

Материали за седмицата на гората 1958 г.

Публикации в различни вестници във връзка със седмицата на гората 1958 г.

Скица на народен парк - музей "Шипка" 1958 г.

Скица на народен парк - музей "Шипка" по лесоустройствен проект от 1958г. в мащаб 1:10000.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа" 1957г.

Статия "Проблеми на защитата на природата" от Л. К. Шапошников, сп. "Природа"бр.5/ 1957г.

Статия за природозащитното дело в България 1957 г.

Статия "Природозащитното дело в НР България" на инж. Б. Александров, публикувана в сп. Природа" - БАН кн.6/1957г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" 1956г.

Статии за съвещания на природозащитни теми, публикувани в "Ботанический журнал" том 41, бр.6/1956г.:
Статия "Съвещание по проблема за радиостимулация на растенията" от Н.В.Тимофеев-Ресовски...

Страници