Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964г.

Писмо вх.№226/16.07.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Писмо на БАН относно промени в издателския тематичен план за 1964 г.

Писмо №12-263/13.07.1964г. на БАН с решение на Бюрото на Президиума на Академията /Протокол т.8 от 08.07.1964г./ относно промени в издателския тематичен план за 1964 г.

Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г.

Писмо вх.№222-8-9/11.07.1964г. в допълнение на писмо 1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна...

Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна информация по систематизацията на...

Писмо на БАН с мероприятията за изпълнение на резолюцията на Общото годишно събрание 1964 г.

Писм о№21-40/02..06.1964г. на БАН с мероприятията за изпълнение на резолюция 10 на Общото годишно събрание, състояло се на 20-21.02.1964г. и одобрени Президиума на БАН на 22.05.1964г.

Писмо на БАН относно издателския тематичен план за 1964 г.

Писмо №11-33/02.06.на БАН протокол №8 т.1 от 22.05.1964г. относно издателския тематичен план за 1964 г.

Писмо на БАН относно съставянето на програмите за пребиваването на чуждестранни гости в страната 1964 г.

Писмо ВР12/29.05.1964г. на БАН относно съставянето на програмите за пребиваването на чуждестранни гости в страната
Писмо Ф-19/17.04.1964г. с напомняне да не се раздават безплатно издания без...

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Писма на БАН относно командировките на научни сътрудници и специалисти в чужбина 1964 г.

Писмо ВР-11/22.05.1964г. за сроковете за подаване на заявки
Писмо 1472/25.07.1964г. за искане на характеристики за предложените лица
Писмо Ф-45/22.09.1964г. за просрочване срока на...

Писмо от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контакти по защита на природата 1964 г.

Писмо вх.№166820.05.1964г. на КЗП от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контактии обмен на материали по защита на природата.

Страници