Писмо от П . А. Хуршудян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо вх.№121/16.04.1964г. от П . А. Хуршудян - Зам. председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратените материали по защита на природата в България и с информация за организацията...

Писмо на БАН относно сътрудничеството в международните организации на ООН 1964 г.

Писмо №Вр-8/27.03.1964г. на БАН относно сътрудничеството в международните организации на ООН

Въпроси на IUOTO относно защитата на природата 1964 г. - български и английски текст

Писмо вх.№98/25.03.1964г. с въпроси по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)- български и английски текст

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964 г.

Писмо вх.№96/24.03.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Писмо за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия 1964 г.

Писмо вх.№92/20.03.1964г. на КЗП за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия

Писмо на БАН относно годишните кредити на поделенията за 1964 г.

Писмо вх.№67/06.03.1964г. на БАН относно годишните кредити на поделенията за 1964 г.

Писмо от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо вх.№71/07.03.1964г. от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо на БАН с Разпореждане №30 на МС за привличане на работа на жените - домакини 1964 г.

Писмо 173/11.0211964г. на БАН с Разпореждане №30/03.02.1964г. на МС за привличане на работа на жените - домакини и Списсък на длъжностите и работните места, които могат да се заемат от жени.

Предложение от природозащитници за обявяване на вековни дървета за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26...

Писмо на БАН относно заявките за аспирантури в чужбина и отговор на КЗП 1964 г.

Писмо №21-9/08.02.1964г. на БАН относно заявките за аспирантури в чужбина и
Писмо №45/11.02.1964г. отговор на КЗП че няма заявки

Страници