Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964 г.

Писмо вх.№96/24.03.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Писмо за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия 1964 г.

Писмо вх.№92/20.03.1964г. на КЗП за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия

Писмо на БАН относно годишните кредити на поделенията за 1964 г.

Писмо вх.№67/06.03.1964г. на БАН относно годишните кредити на поделенията за 1964 г.

Писмо от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо вх.№71/07.03.1964г. от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо на БАН с Разпореждане №30 на МС за привличане на работа на жените - домакини 1964 г.

Писмо 173/11.0211964г. на БАН с Разпореждане №30/03.02.1964г. на МС за привличане на работа на жените - домакини и Списсък на длъжностите и работните места, които могат да се заемат от жени.

Предложение от природозащитници за обявяване на вековни дървета за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26...

Писмо на БАН относно заявките за аспирантури в чужбина и отговор на КЗП 1964 г.

Писмо №21-9/08.02.1964г. на БАН относно заявките за аспирантури в чужбина и
Писмо №45/11.02.1964г. отговор на КЗП че няма заявки

Писмо на БЛРС-София с предложение да се разреши лова на мишелови до края на м. март 1964 г.

Писмо №92/05.02.1964г. на Софийския ЛРС с предложение да се разреши лова на мишелови до края на м. март
Писмо изх.№41/08.02.1964г. на КЗП със становище, подписано от Г. Паспалев и Г. Марков...

Писмо на БАН относно плана за материално-техническото снабдяване за 1964 г.

Писмо №5/04.02.1964г. на БАН относно плана за материално-техническото снабдяване за 1964 г.
Писмо №П-29/13.06.1964г. на БАН с образци на заявките

Писмо на БАН относно авторските отпечатъци на научни публикации 1964 г.

Писмо №12-28/03.03.1964г. на БАН с решение на Бюрото на Президиума на Академията /Протокол 4, т.2 от 29.01.1964г./относно авторските отпечатъци на научни публикации.

Страници