Изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" 1964 г.

Писмо вх.№274/05.10.1964г. с изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" с предсложение да бъде обявен за защитен обект.

Писма от Д. Нанев относно защитата на грабливите птици 1964 г.

Писма вх.№264/23.09.1964г, №279/19.10.1964г. и №349/30.12.1964г. от Д. Нанев от Казанлък относно защитата на грабливите птици

Писмо на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие на 1964 г.

Писмо №21-75/22.09.1964г. на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие във връзка с писмо 330/07.08.1964г. на МС и Доклада на ДКНТП.

Писмо от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга 1964 г.

Писмо 210/06.09.1964г. от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга

Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писмо със сигнал за нарушения в района на х. "Яворов" в народен парк "Пирин" 1964 г.

Писмо вх.№247/03.09.1964г. до КЗП със сигнал от Евгения Иванова за нарушения в района на х. "Яворов" в народен парк "Пирин"
Писмо изх.№257/17.09.1964г. с което Г. Паспалев изпраща сигнала до...

Писмо от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо вх.№242/19.08.1964г. от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета
Писмо изх.№243/20..08.1964г. от Г. Паспалев с отговор

Искане от Висшия селскостопански институт за разрешение за отстрел на животни с изследователска цел 1964 г.

С писмо №11212/31.08.1964г. КГГП изпраща искането на Висшия селскостопански институт за разрешение за отстрел на животни с изследователска цел за мнение.
Писмо №253/8/08.09.1964г. на КЗП със...

Искане от Зоологическа градина - София за разрешение за улов на диви птици на о-в Персин 1964 г.

Писмо III-А-272/20.06.1964г. от Зоологическа градина - София с искане за разрешение за улов на диви птици на о-в Персин
Писмо изх.№204/22.06.1964г. със становището на КЗП.
Писмо III-А-...

Страници