Писмо на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" 1964 г.

Писмо №14101/05.11.1964г. на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" - ведомствено издание на комитета. Писмото е подписано от М. Тошков и има...

Писмо на БАН с инструкции за съставянето на плановете за експедиции и научни срещи 1964 г.

Писмо вх.№295/27.10.1964г. на БАН с инструкции за съставянето на плановете за експедиции и научни срещи

Изложение от Найден Лаков относно вредата от водните плъхове 1964 г.

Писмо вх.№276/07.10.1964г. от Найден Лаков - препаратор, с изложение относно вредата от водните плъхове и предложение отчитане на ловците да става и чез тях.

Изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" 1964 г.

Писмо вх.№274/05.10.1964г. с изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" с предсложение да бъде обявен за защитен обект.

Писма от Д. Нанев относно защитата на грабливите птици 1964 г.

Писма вх.№264/23.09.1964г, №279/19.10.1964г. и №349/30.12.1964г. от Д. Нанев от Казанлък относно защитата на грабливите птици

Писмо на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие на 1964 г.

Писмо №21-75/22.09.1964г. на БАН относно изпълнението на държавния план за наука през първото полугодие във връзка с писмо 330/07.08.1964г. на МС и Доклада на ДКНТП.

Писмо от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга 1964 г.

Писмо 210/06.09.1964г. от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга

Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писмо със сигнал за нарушения в района на х. "Яворов" в народен парк "Пирин" 1964 г.

Писмо вх.№247/03.09.1964г. до КЗП със сигнал от Евгения Иванова за нарушения в района на х. "Яворов" в народен парк "Пирин"
Писмо изх.№257/17.09.1964г. с което Г. Паспалев изпраща сигнала до...

Страници