Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Писма на БАН относно командировките на научни сътрудници и специалисти в чужбина 1964 г.

Писмо ВР-11/22.05.1964г. за сроковете за подаване на заявки
Писмо 1472/25.07.1964г. за искане на характеристики за предложените лица
Писмо Ф-45/22.09.1964г. за просрочване срока на...

Писмо от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контакти по защита на природата 1964 г.

Писмо вх.№166820.05.1964г. на КЗП от Н. Й. Бурчак-Абрамович с изразена готовност за контактии обмен на материали по защита на природата.

Писма на БАН относно курс по гражданската отбрана 1964 г.

Писмо №21-27/08.05.1964г. и №21-92/24.10.1964г. на БАН относно курс за обучение по гражданската отбрана
Писмо №21-85/12.10.1964г. на БАН относно евакуационните планове

Писмо до КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо вх.№185/30.05.1964г. от IUCN с предложение за получаване на копие от френското издание на сборника на VIII-мия конгрес на IUC и материалите от IX-то техническо съвещание, състояли се през м...

Писмо на БАН относно мероприятия за опазване на търговската тайна 1964 г.

Писмо П-18/15.04.1964г. с Разпореждане №101/20.03.1964г. на МС относно мероприятия за опазване на търговската тайна

Писмо на БАН относно заявките за капитално строителство 1964 г

Писмо №К-1/08.04.1964г. на БАН относно заявките за капитално строителство
Писмо изх.№115/14.04.1964г. с отговора на КЗП

Писма на БАН с правила за научна квалификация: специализации, аспирантури, присъждане на научни звания 1964 г.

Писмо вх.№105/04.04.1964г. относно присъждането на научни степени и звания
Писмо вх.№224/14.07.1964г.,вх.№223/14.07.1964г., вх.№235/15.08.1964г. 278/17.10.1964г. относно аспирантурите
...

Писма на БАН относно научната квалификация: специализации, аспирантури, присъждане на научни звания 1964 г.

Писмо вх.№105/04.04.1964г. относно присъждането на научни степени и звания
Писмо вх.№224/14.07.1964г.,вх.№223/14.07.1964г., вх.№235/15.08.1964г. 278/17.10.1964г. относно аспирантурите
...

Писмо от Н. Е. Салников относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо вх.№108/08.04.1964г. от Н. Е. Салников - зам.директор на Института по хидробиология на Украинската АН относно статия за разпространението на тюлена - монах. Изразява интереса си за всяка...

Страници