Писма на БАН относно курс по гражданската отбрана 1964 г.

Писмо №21-27/08.05.1964г. и №21-92/24.10.1964г. на БАН относно курс за обучение по гражданската отбрана
Писмо №21-85/12.10.1964г. на БАН относно евакуационните планове

Писмо до КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо вх.№185/30.05.1964г. от IUCN с предложение за получаване на копие от френското издание на сборника на VIII-мия конгрес на IUC и материалите от IX-то техническо съвещание, състояли се през м...

Писмо на БАН относно мероприятия за опазване на търговската тайна 1964 г.

Писмо П-18/15.04.1964г. с Разпореждане №101/20.03.1964г. на МС относно мероприятия за опазване на търговската тайна

Писмо на БАН относно заявките за капитално строителство 1964 г

Писмо №К-1/08.04.1964г. на БАН относно заявките за капитално строителство
Писмо изх.№115/14.04.1964г. с отговора на КЗП

Писма на БАН с правила за научна квалификация: специализации, аспирантури, присъждане на научни звания 1964 г.

Писмо вх.№105/04.04.1964г. относно присъждането на научни степени и звания
Писмо вх.№224/14.07.1964г.,вх.№223/14.07.1964г., вх.№235/15.08.1964г. 278/17.10.1964г. относно аспирантурите
...

Писма на БАН относно научната квалификация: специализации, аспирантури, присъждане на научни звания 1964 г.

Писмо вх.№105/04.04.1964г. относно присъждането на научни степени и звания
Писмо вх.№224/14.07.1964г.,вх.№223/14.07.1964г., вх.№235/15.08.1964г. 278/17.10.1964г. относно аспирантурите
...

Писмо от Н. Е. Салников относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо вх.№108/08.04.1964г. от Н. Е. Салников - зам.директор на Института по хидробиология на Украинската АН относно статия за разпространението на тюлена - монах. Изразява интереса си за всяка...

Писмо от П . А. Хуршудян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо вх.№121/16.04.1964г. от П . А. Хуршудян - Зам. председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратените материали по защита на природата в България и с информация за организацията...

Писмо на БАН относно сътрудничеството в международните организации на ООН 1964 г.

Писмо №Вр-8/27.03.1964г. на БАН относно сътрудничеството в международните организации на ООН

Въпроси на IUOTO относно защитата на природата 1964 г. - български и английски текст

Писмо вх.№98/25.03.1964г. с въпроси по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)- български и английски текст

Страници