Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа /СЗПР/ 1929 г.

Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа /СЗПР/ 14.03.1929 г.

Доклад за работата на Временния комитет за защита на природата, представен на учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929

Доклад за работата на Временния комитет за защита на природата, създаден по инициатива на Дружеството на българските лесовъди на събрание на сродни организации на 05.03.1928г с цел организиране на...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1929 г

С писмо от 14.03.1929 г.  Българското геологическо дружество съобщава на Временен комитет за защита на природата делегатите си, които ще участват в учредяването на СЗРП.

Покана за учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929 г.

Покана от 07.03.1929 г. до членовете учредители на Временния комитет за защита на природата за учредително събрание на СЗРП на 14.03.1929г с дневен ред:

  1. доклад на временния комитет...

Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата

Писмо № 32/ 21.02.1929 г . от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество моли за новини от Комитета за защита на природата.

Програма - за същността и организацията на СЗРП, 1929 г.

Програмен документ на СЗРП от 1929 г., включващ историята на създаването на съюза, основни цели и краткосрочни методи на работа:

 

  1. Създаване на закон за защита на природата и...

Запитване за делегатите и членския внос на Българското геологическо дружество във временния комитет за защита на природата, 1928 г.

Ръкописно писмо от 20.12.1928г.  на Временния комитет за защита на природата, подписано от секретаря М. Русков, със запитване за делегатите и членския внос на Българското геологическо дружество....

Представители и членски внос в СЗРП на Българското природоизпитателно дружество, 1928 г.

Писмо от 16.11.1928 г. в отговор на запитване от 18.10.1928 г. от Временния комитет за защита на природата съобщава за липсата на решения относно нови представители и членски внос в СЗРП на...

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Българското туристическо дружество, 1928 г.

Писмо на Централното настоятелство  на Българското туристическо дружество с № 355/07.11.1928 г. съобщава за пезолюция за включване, членски внос и представители в СЗРП. Приложен е списък с...

Писма на организации - учредителки по създаването на СЗРП 1928г.

По инициативата е на Дружеството на българските лесовъди през 1926 г. са изпратени писма до различни организации с покана да определят свои представители за учредяване на Съюз за защита на родната...

Страници