Програма на IV конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества

Програма с график на IV конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества на 22-25.09.1929г. в София.

Покана за конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества

Покана до Председателя на СЗРП от Българското туристическо дружество с изх. № 258/14.09.1929 г. за участие в 4 конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества на 22-25.09.1929г. в ...

Унищожаване на големи количества еделвайс от туристи от Троян, 1929

Ръкописна чернова на писмо с изх. номер 2/08.07.1929 г. на СЗРП до Българското туристичеко дружество  , с което СЗРП ги уведомява за унищожаване на големи количества еделвайс от туристи по време...

Унищожаване на големи количества еделвайс от туристи, 1929 г.

Ръкописна чернова на писма с изх. номера 3 и 4 от 08.07.1929 г. на СЗРП до държавните лесничеи на гр. Троян и гр. Карлово, с които СЗРП ги уведомява за унищожаване на големи количества еделвайс от...

Статия "В защита на горите" от Г. Друмев в. "Независимост" 1929 г.

Статия "В защита на горите" от Г. Друмев в. "Независимост" бр.24-16/19.06.1929 г.
Подзаглавие "Резолюция на Осман пазарското гражданство"

Утвърждаване на устава на СЗРП и искане за плащане на членски внос

Писмо с изх. номер 1/10.05.1929 г. от СЗРП, подписано от секретаря М. Русков, до членовете на съюза със съобщение за утвърждаване на устава със заповед номер 6252/17.04.1929 на Министерството на...

Писмо от МВР за заверен устав на СЗРП

Писмо № 5094/20.04.1929 г. от МВРНЗ, Отделение за социални грижи, за заверен устав на СЗРП и задължение за  периодична отчетност.

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП) 1929 г.

Устав на Съюза за защита на родната природа (СЗРП), утвърден с решение №6252/17.04.1929г. на Първото общото събрание.
Членовете-учредители:
Дружество на българските лесовъди, Българска...

Съобщение до МВР за учредяването на СЗРП с извлечение от протокола от учредителното събрание на 14.03.1929г.

Съобщение от 29.03.1929г. до МВР за учредяването на СЗРП с  приложени извлечение от протокола от учредителното събрание на 14.03.1929г. и устав на съюза.

Устав на Българското пещерно дружество 1934 г.

Устав на Българското пещерно дружество, приет на Учредителното събрание на 18.03.1929г.
Допълнен и одобрен на общо събрание на 16.03.1936г.

Страници