Искане за написване на статии за сборника на СЗРП

Чернова и две копия на покана с изх. №18/15.12.1934 г. до различни по-видни деятели от СЗРП за написване на статии в техните области за сборника на съюза по решение на редакционния комитет....

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм 1933 г.

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм, което ще се състои на 21.12. 1933 г.
Ще се разглеждат мерки за насърчаване посещенията на чужденци. Приложен...

Покана за заседание на УС на СЗРП за закона за горите и организационни въпроси

Покана с изх. № 17/11.12.1933г за заседание на УС на СЗРП с дневен ред:

  1. Доклад на председателя на комисията към МЗДИ за предстоящи промени в закона за горите
  2. Годишник на...

Писмо срещу избиването на уличните кучета от френското Дружество за покровителство на животните

Препис-превод от писмо от 18.11.1933 г. на Камила де Гаст, Председател на френско Дружество за покровителство на животните, срещу избиването на бездомните улични кучета, адресирано до Председателя...

Статия във френски вестник за убийство, мотивирано от отравянето на бездомни кучета в София

Превод на бъргарски език на публикувана с автор "Проспер" във френския вестник "Еко де Пари" статия от 03.11.1933 г. под заглавие "Такъв е животът". Темата е практиката на избиване на бездомните...

Придружително писмо към протокол със становище за опазване на държавната гора Шерба

Придружително писмо с изх. № 16/24.06.1933г. към протокол 4/19.06.1933 г. на СЗРП със становище за опазване на държавната гора Шерба

Конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо от 29.05.1933 г в отговор на посещение от проф. д.р Стефан Петков на 28.05.1933 г. и решението на СЗРП от 18.05.1933 г. американският посланик Хенри Шумейкър дарява 5000 лв за награден...

Писмо от Американския посланик до Ст. Петков относно резолюция на СЗРП и награда за природозащитни есе, 1933 г.

Писмо от послството на САЩ, в което посланик Шумейкър дава висока оценка на резолюцията на събрание на СЗРП от 27.05.1933г. относно запазване дивеча и предлага награда за ученически съчинения по...

Становище към МЗДИ за преустановяване тровенето на дивеч

Чернова на становище с изх. №6/25.05.1933 г, адресирано до Отделението за горите и лова към МЗДИ с копие до Ловната организация, с молба практиката на тровене на дивеч да бъде преустановена.

Писмо от посланик Хенри Шумейкър до д-р Буреш по повод статия във в. "Зора" 1933 г.

Писмо от 02.05.1933г. отамериканския посланик Хенри Шумейкър до д-р Буреш по повод статия във в. "Зора"

Страници