Представители на Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и на Дружеството на лесовъдите академици в СЗРП, 1931 г.

Писмо с дата 30.04.1931 г. до Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и до Дружеството на лесовъдите академици, които на годишното събрание  са приети за редовни членове ...

Покана за общо годишно събрание на 25 април 1931 г.

Копие на покана за общото годишно събрание на СЗРП на 25 април [1931 г.].

Проекто-план за дейност на СЗРП, 1931 г.

Проекто-план за дейност на СЗРП от април 1931 г., включващ:

  1. закон за защита на природата
  2. клонове в провинцията
  3. работа с институциите
  4. беседи, сказки и...

Отчет на СЗРП за периода 01.04.1930 г. - 01.04.1931 г.

Отчет на СЗРП за периода 01.04.1930 г. - 01.04.1931 г. Упоменато е, че са установени връзки с шведските, полски и германски дружества за защита на природата. На този етап постъпките да бъдат...

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

Резолюции на Висш туристически съвет пра Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на Висшия туристически съвет пра Българското туристическо дружество от заседанията му на 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални...

Организиране на събрание за създаване на клон на СЗРП в Стара Загора. 1931 г.

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Туристическо дружество "Сърнена гора", Стара Загора. Предлагат на дружеството да организират в града публично събрание, на което председателят на СЗРП проф....

СЗРП предлагат на Дружеството на българските лесовъди академици да станат членове на съюза

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди академици с предложение да станат членове на съюза. Фактът, че дружеството е участвало в основаването на съюза не...

Дружеството на българските лесовъди трябва да платят членския си внос за 1929 г.

Копие на писмо с изх. № 19/16.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и да изберат трима делегати, които ще участвуват в...

Юношеския туристически съюз трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Копие на писмо с изх. № 18/16.01.1931 г. до Юношеския туристически съюз в България. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Страници