Статия от 23.03.1938г. на в. "Мир" относно железница на Витоша

Статия от инж. П. Козареев относно проект за построяване на железница на Витоша

Статия "Зъбчатата железница до Черни връх" в. "Дневник" 1938 г.

Статия "Зъбчатата железница до Черни връх" в. "Дневник" бр.11434/02.02.1938 г.

"Нашият горскостопански напредък" - инж. Д.Й.Загоров 1938 г.

Брошура - отделен отпечатък на статията "Нашият горскостопански напредък" на инж. Д.Й.Загоров, публикувана в сп. "БИА" бр.22/1938г. По това време инж.Д.Й.Загоров е началник на отделението за...

Дописка във в. "Зора" за изказване на цар Фердинанд 1937 г.

Дописка във в. "Зора" бр.5533/24.11.1937г. за изказване на цар Фердинанд по обявяването на Витоша за народен парк.

Статия "Витоша, рядка световна красавица"от Т. Гиргинов в. "Мир" 1937 г.

Статия "Витоша, рядка световна красавица", публикувана във в. Мир" бр.11171/16.10.1937г. с автор Т. Гиргинов.

Дописка във в. Мир относно изсичане на орехови и борови дръвчета

Дописка на проф. Ст. Петков във в. Мир от 1 юни 1937 г. относно изсичане на орехови и борови дръвчета в местността Семовица над с. Бояна.

Проф. Ст. Петков съобщава на г-н Малчев, че салонът на БАН е свободен в сряда

Проф. Ст. Петков съобщава на г-н Малчев, че салонът на БАН е свободен в сряда вечерта (вер. 9 юни 1937 г.) и могат да се разпратят покани за тогава. Текстът е написан на ръка върху визитката на...

Статия "Проф. д-р Ст. Петков в Ямбол" в. "Тракиец" 1937 г.

Статия "Проф. д-р Ст. Петков в Ямбол" в. "Тракиец" бр. 576/25.04.1937 г.
Подзаглавие "Впечатленията му от града. Островът на блажените. Интересна сказка"

Афиш за събитие на СЗРП по случай седмицата на гората през 1937г

Афиш за събитие на СЗРП по случай седмицата на гората през април 1937г, на което са щели да се изнасят ликции по темите:
1. Основна дейност на Съюза с оглед на съвременния строителен дух в...

Листовка, подчертаваща значението на дърветата и горите

Листовка, подчертаваща значението на дърветата и горите

Страници