Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников 1955г.

Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников, публикувана в издаваното от Академията на науките на СССР списание "Ботанически журнал" том XL/1955г.

Идейни проекти на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Карта по първия идеен проект за природен парк "Витоша" 1952 г. по Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша, утвърдено с Постановление № 987/...

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" 1949 г.

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" по лесоустройствения проект от 1949г. в мащаб 1:10000.

Изложение "Защита на българската природа" по повод Деня на земята `(1948 г.?)

Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -...

Разписка за получени екземпляри от сборника на СЗРП за продажба 1948 г.

Разписка за получени 100 бр. екземпляри от сборника на СЗРП за продажба от 11.06.1948 г. Подписа е нечетлив.

Апел към приятелите на природата 1947 г.

Апел към приятелите на природата от Централното настоятелство на БНСЗП. В изпълнение на решенията на Конгреса на БНСЗП от 17.02.1947г. се призовават всички съчувственици на идеите на съюза да...

Статия "Новата конституция и защитата на природата" 1947г.

Статия "Новата конституция и защитата на природата" от д-р Д.Стефанов във в. Земеделско знаме" бр.102/12.01.1947г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал 1947 г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал с емблемата на БНСЗП.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" 1946г.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" бр.686/13.12.1946г.

Изказване на Никола Велев по случай седмицата на туристите 1946 г.

Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.

Страници