Идейни проекти на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Карта по първия идеен проект за природен парк "Витоша" 1952 г. по Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша, утвърдено с Постановление № 987/...

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" 1949 г.

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" по лесоустройствения проект от 1949г. в мащаб 1:10000.

Изложение "Защита на българската природа" по повод Деня на земята `(1948 г.?)

Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -...

Разписка за получени екземпляри от сборника на СЗРП за продажба 1948 г.

Разписка за получени 100 бр. екземпляри от сборника на СЗРП за продажба от 11.06.1948 г. Подписа е нечетлив.

Апел към приятелите на природата 1947 г.

Апел към приятелите на природата от Централното настоятелство на БНСЗП. В изпълнение на решенията на Конгреса на БНСЗП от 17.02.1947г. се призовават всички съчувственици на идеите на съюза да...

Статия "Новата конституция и защитата на природата" 1947г.

Статия "Новата конституция и защитата на природата" от д-р Д.Стефанов във в. Земеделско знаме" бр.102/12.01.1947г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал 1947 г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал с емблемата на БНСЗП.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" 1946г.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" бр.686/13.12.1946г.

Изказване на Никола Велев по случай седмицата на туристите 1946 г.

Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.

Изложение до Министъра на земеделието относно необходимостта от защита на природата 1945 г.

Изложение от Управителния съвет на СЗРП до Министъра на земеделието, в което подчертава необходимостта от опазване на природата и провеждане на широка разяснителна дейност сред населението. Като...

Страници