Бланка на позволително за добив на дървен материал 1947 г.

Бланка на позволително за добив на дървен материал с емблемата на БНСЗП.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" 1946г.

Статия "Основава се дружество за защита на природата в Русе", в. "Дунавски отечествен фронт" бр.686/13.12.1946г.

Изказване на Никола Велев по случай седмицата на туристите 1946 г.

Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.

Изложение до Министъра на земеделието относно необходимостта от защита на природата 1945 г.

Изложение от Управителния съвет на СЗРП до Министъра на земеделието, в което подчертава необходимостта от опазване на природата и провеждане на широка разяснителна дейност сред населението. Като...

XVII-ти конгрес на Горския кооперативен съюз 1945 г.

Бр. 11 от 01.06.1945г. на вестник "Горски кооператор" е почти изцяло посветен на XVII конгрес на Горския кооперативен съюз, състоял се на 20-21.05.1945г. Отпечатан е подробен протокол на...

Стихотворение "Свободата"

Стихотворение "Свободата" - намерено сред документи на БНСЗП.

Ръкописни бележки за историята на ОФ

Ръкописни бележки за историята на ОФ, намерени сред документите на БНСЗП.

Екологически основи на горското стопанство в България, 1945г

Статия на Проф. Б. Стефанов в бр. 1 том1 на, сп. "Земеделска наука" 1945-1946г за кличатичните фактори като основен екологичен фактор, влияещ на растителната покривка. Академикът привежда данни за...

Фактура за закупена газ от парк "Витоша" 1941 г.

Фактура№014630/21.01.1941г., издадена от дружество "Петрол" за закупена газ от парк "Витоша" .

Карта на природен парк "Витоша" 1938г.

Карта на природен парк "Витоша" при обявяването му с Указ № 53 на цар Борис ІІІ от 24 декември 1938г. с обозначени границите на резерватите в него, върховете, реките, морените, чешмите и хижите...

Страници