Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов 1956 г.

Статия "Пленум на КЗП при Академията на науките на СССР" от В. А. Борисов, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №10 от 1956г.
В брошурата са включени и...

Статия "Първа всесъюзна орнитологическа конференция" от акад. Е. Н. Павловски и Л. А. Портенко 1956 г.

Статия "Първа всесъюзна орнитологическа конференция" от акад. Е. Н. Павловски и Л. А. Портенко, публикувана в "Хроники и информация" на "Зоологически журнал" том XXXV №9 от 1956г.
В...

Туристическа карта на Витоша от 1956г

Туристическа схема на пътно-алейната мрежа на народен парк Витоша от 1956г

Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников 1955г.

Статия "В АН на СССР е създадена Комисия за защита на природата" от Л. К. Шапошников, публикувана в издаваното от Академията на науките на СССР списание "Ботанически журнал" том XL/1955г.

Идейни проекти на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Карта по първия идеен проект за природен парк "Витоша" 1952 г. по Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша, утвърдено с Постановление № 987/...

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" 1949 г.

Скица на парковия стопански клас на народен парк "Св. Никола" по лесоустройствения проект от 1949г. в мащаб 1:10000.

Изложение "Защита на българската природа" по повод Деня на земята `(1948 г.?)

Изложение на д-р К. Попов - секретар на БНСЗП. Предполага се в отговор на писмо от 08.09.1948 г. за честване на Празника на Българската земя и земеделския труд на 27.09, -...

Разписка за получени екземпляри от сборника на СЗРП за продажба 1948 г.

Разписка за получени 100 бр. екземпляри от сборника на СЗРП за продажба от 11.06.1948 г. Подписа е нечетлив.

Апел към приятелите на природата 1947 г.

Апел към приятелите на природата от Централното настоятелство на БНСЗП. В изпълнение на решенията на Конгреса на БНСЗП от 17.02.1947г. се призовават всички съчувственици на идеите на съюза да...

Статия "Новата конституция и защитата на природата" 1947г.

Статия "Новата конституция и защитата на природата" от д-р Д.Стефанов във в. Земеделско знаме" бр.102/12.01.1947г.

Страници