Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм 1933 г.

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм, което ще се състои на 21.12. 1933 г.
Ще се разглеждат мерки за насърчаване посещенията на чужденци. Приложен...

Покана за заседание на УС на СЗРП за закона за горите и организационни въпроси

Покана с изх. № 17/11.12.1933г за заседание на УС на СЗРП с дневен ред:

  1. Доклад на председателя на комисията към МЗДИ за предстоящи промени в закона за горите
  2. Годишник на...

Покана за конгрес на лесовъдите-академици до Стефан Петков, Председател на СЗРП

Писмо с изх. № 127/ 05.07.1933 г от Дружеството на лесовъдите-академици вх. № 17/27.09.1933 г. кани проф. Стефан Петков да изнесе реферат от името на СЗРП на предстоящия конгрес на лесовъдите-...

Заседание на комисията за резерватите на парк "Витоша"

Поката от СЗРП с изх. № 10/22.06.1933 г. за заседание на комисията за резерватите на парк "Витоша" до членовете на комисията.

Покана за заседание на УС на СЗРП за Витоша, дарението от американския посланик и организационни въпроси, 1933г

Чернова и оригинал с подписите на получателите на покана с изх. № 8/15.06.1933г от СЗРП до членовете на УС за заседание за Витоша, дарението от американския пълномощен министър Шумейкър и...

Покана за заседание на УС на СЗРП по организационни въпроси и за Витоша, 1933г

Покана с изх. № 1/15.05.1933 г. от настоятелството до членовете на УС на СЗРП за заседание на 19.05.1933 г. по организационни въпроси и за парк "Витоша" и резерватите. На поканата има подписи от...

Покана от Асеновградското туристическо дружество "Безово" до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка 1933 г.

С писмо изх.№83/04.02.1933г. Асеновградското туристическо дружество "Безово" кани проф. Ст. Петков да изнесе сказка за защита на родната природа след големия успех, който е имала тази сказка в...

Писмо от Пловдивската община по повод опазването на Джендем тепе 1933 г.

Писмо - покана от Пловдивската община за присъствие на събрание на пловдивското гражданство за залесяване на Джендем тепе и основаване на Дружество за украса и залесяване на гр. Пловдив.

Писмо от Хр. Пашков до Ст. Петков относно сказка в Асеновград 1933 г.

Писмо от Хр. Пашков, в което изразява възхищението си от сказката на Ст. Петков, изнесена в Пловдив, и изказва надежда, че ще изнесе такава и в Асеновград.

Покана за участие в заседание на Комитета за стопански туризъм до Ст. Петков 1932 г.

Покана за участие в заседание на Комитета за стопански туризъм до Ст. Петков, което ще се състои на 16.11.1932 г. Решението за тази покана е взето на Първото заседание на Комитета на 11.11.1932г...

Страници