Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 31.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Покана за заседание на УС на СЗРП по организационни въпроси и за кн. 2 на Сборника 1938 г.

Покана, изпратена на 26.09.1938г. за заседание на УС на СЗРП, насрочено за 28.09.1938г. по организационни въпроси и за кн. 2 на Сборника 1938 г. Подписана е от Председателя на СЗРП Ст. Петков и...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1938 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП, насрочено за 21.09.1938 г. Съдържа дневния ред и е собственоръчно подписана от адресатите. Включена е и ръкописната чернова на поканата.

Покана за честване на Деня на Отец Паисий 1938 г.

С писмо от 02.09.1938г. Всебългарски съюз "Отец Паисий" отправя покана към всички сдружения и съюзи да участват в празниците по повод Деня на Отец Паисий - 27 септември. Приложен е Позив към...

Покана за членство във Всебългарски съюз "Отец Паисий" 1938 г.

С писмо изх.№2556/16.07.1938г. Всебългарски съюз "Отец Паисий" кани СЗРП да стане сборен (колективен) член на Всебългарския съюз. Въпросът е разгледан на заседание на Управителния съвет на СЗРП...

Покана до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник да изнесе сказка пред членовете му 1938 г.

Покана, изпратена до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник, да изнесе сказка пред членовете му 1938 г. Сказката се е провела на 18/19.05.1938г.

Покана за събрание на Дружеството на нисшите горски служители

Покана с изх. № 897/11.09.1937 г. от Културно-просветно благотворително дружество на нисшите горски служители до председателя на СЗРП за изпращане на представител на СЗРП за VI-то гобщо годишно...

Покана до СЗРП за XXIV редовен конгрес на Юношеския туристически съюз 1937 г.

С писмо изх.№2106/01.07.1937г. Централното настоятелство на ЮТС кани председателя на СЗРП да присъства на XXIV-тия конгрес на Съюза. Поканата е подписана от председателя и секретаря на...

Покана за XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди до СЗРП 1937 г.

Писмо изх.№302/26.05.1937г. с Покана за XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди до СЗРП. Прикрепена е чернова на приветствието, произнесено от Ст. Петков при откриването...

Покана за годишното събрание на Дружеството на лесовъдите академици до СЗРП 1937г.

С писмо от 21.05.1937г. Дружеството на лесовъдите академици кани прдеставител на СЗРП да учсства в общото редовно годишно събрание на дружеството, което ще се състои на3 30 и 31.05.1937г. 1937г....

Страници