Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Покана за учредяване на чиновническа кооперация "ВЕДОМА" в Министерството на земеделието 1945 г.

Два екземпляра на Покана за учредяване на чиновническа кооперация "ВЕДОМА" в Министерството на земеделието за 26.04.1945г. На единият има резолюция от 25.04.1945г. да се разпише от служителите на...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1942 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 11.09.1942г. с участието на Директора на горите и лова Илия Стоянов.
Членове на настоятелството: Ив. Буреш (подпредседател), Сл. Лазаров (...

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП 1941 г.

Покана за заседание на настоятелството на СЗРП на 03.12.1941 г., на което да се обсъди становище на съюза относно обявяване на м. "Аладжа манастир" и държавната гора "Хачука" за народни паркове....

Покана за Общо годишно събрание на СЗРП 1941 г.

Покана за Общо годишно събрание на СЗРП, насрочено за 11.07.1941г. със следния дневен ред:
1. Отчет на настоятелството.
2. Доклад на контролната комисия.
3. Дебати по отчета....

Курс по билкарство 1941 г.

По инициатива на Българска земеделска и кооперативна банка е учреден Кооперативен комитет за сътрудничество по събирането, култивирането и износа на билки и благоуханни растения.
...

Покана за Общо годишно събрание на СЗРП 1941 г.

Покана за общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.01.1941г. със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на съюза през 1939/1940г.
2. Отчет за състоянието на касата на съюза...

Покана за общо годишно събрание на Съюза на рибарите в България 1940 г.

Покана за XI редовен конгрес на Съюза на рибарите в България, състоял се на 6,7и8.06.1940г. в Бургас.

Покана за събрание на Настоятелството на СЗРП 1939 г.

Покана за събрание на Настоятелството на СЗРП, насрочено за 09.06.1939 г. със списък на членовете и собственоръчните им подписи.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г.

Покана за събрание на редколегията на СЗРП за 15.03.1939 г. във връзка с отпечатването на кн.2 на Сборник на съюза.

Страници