Покана за участие в среща на европейските секции на Международната служба за защита на природата във Виена 1937 г.

Покана за участие в среща на европейските секции на Международната служба за защита на природата във Виена
Писмо от 11.04.1937г. с покана до СЗРП, подписано от секретаря на службата Леон...

Покана от Българския туристически съюз до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка 1937 г.

С писмо от 06.04.1937г. БТС - Софийски клон "Алеко Константинов" кани проф. Ст. Петлов да изнесе сказка пред членовете му по избрана от него тема.

Покана и дневен ред на XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди СЗРП 1937 г.

Бланка на Покана и дневен ред на XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди.

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП 1936 г.

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Включена е черновата на приветствието, което Ст. Петков е поизнесъл на 04.07.1936г.

Покана за конгрес на Международния ловен съвет на Югоизточна Европа

Покана от УС на Ловната организация, отдел "Счетоводство", до проф. Стефан Петков, Председател на СЗРП, за I нокгрес на Специалната комисия при Международния ловен съвет на Югоизточна Европа,...

Писмо от Съюза на българските химици до Българското Природоизпитателно дружество за XI конгрес 1935 г.

Писмо от Съюза на българските химици до Българското ботаническо дружество за XI конгрес 1935 г. Съдържа дневния ред на конгреса. Поставена резолюция от Ст. Петков. Той е присъствал на конгреса и...

Покана за VI конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .

Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Ст. Петков е поднесъл кратко приветствие от името на СЗРП при откриването на конгреса на 12.07.1935 г...

Покана за годишно събрание на СЗРП

Покана от СЗРП до председателите на организациите-членове за годишно събрание на 11.07.1935 г. в сградата на БАН. Включени са дневен ред и молба за присъствието на всички членове от УС на...

Покана за членство в Комисия за местните природни и битови празници СЗРП 1935 г.

С писмо изх.№123/27.03.935г. ГД железници и пристанища към Министерството на съобщенията кани представител на СЗРП за участие в заседание на 19.04.1935г. на Комисията за местни природни и битови...

Писмо до проф. Ст. петков за изготвяне на статия за сборника на СЗРП 1934 г.

С писмо от 10.01.1934г. Редакционният комитет" за издаване на сборник на СЗРП възлага на проф. Ст. пПтков да изготви статията "Съюз за защита на родната природа".

Страници