Покана за членство в комитет "Спасете Витоша"

Писмо-покана от Български туристически съюз, Софийски клон "ФОНФОН" с негов печат и от името на комитет "Спасете Витоша" с негов печат за първото заседание на комитета на 04.07.1932г. в дружество...

Комитет "Спасете Витоша" - обосновка и покана за първо заседание

Писмо с изх. № 728/20.06.1932 г. от Български туристически съюз, софийски клон "Фонфон", до СЗРП (вх. № 2) обосновава нуждата от опазването на Витоша и кани СЗРП да изпрати представители на първо...

Покана за 3 конгрес на Българския рибарски съюз

Покана от 21.05.1932 г за участие на СЗРП (вх. №2) в 3 редовен конгрес на Българския рибарски съюз на 5-8 юни в гр. Созопол.

Покана за общо събрание на СЗРП 1932 г.

Ръкописна чернова на покана с изходящ №16/18.04.1932г до членовете на СЗРП  за общо събрание на съюза на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. .Доклад на...

Покана от Ловната организация до Председателя на СЗРП за публично събитие

Писмо с изх. № 2506/12.02.1932 г и допълнение къв него с изх. №2771/19.02.1932 г. с покана до Председателя на СЗРП за публично събрание на Ловната организация . в първото писмо датата е 7 март,...

Покана за председателстване на конгрес на Дружеството на българските лесовъди

Покана с изх. № 479/19.09.1931 г. за председателстване на конгреса на 20 септември на Дружеството на българските лесовъди до Председателя на СЗРП.

Покана и заповеди за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 12032/ 27.08.1931 г. кани СЗРП, Дружеството на лесовъдите академици в България, Българското пещерно дружество и Българския рибарски съюз да излъчат представители в комисията към...

Покана за общо годишно събрание на 25 април 1931 г.

Копие на покана за общото годишно събрание на СЗРП на 25 април [1931 г.].

Покана от Ив. Сокачев до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка в Д. Чифлик 1930 г.

Писмо от 22.01.1930г., с което Ив. Сокачев - председател на Трудово горско стопанство "Тича" кани проф. Ст. Петков да изнесе сказка за защитата на българската природа в с. Долен Чифлик и...

Писмо от Временния комитет за защита на природата до учредителите на СЗРП относно проекта за програма 1928 г.

Писмо от 02.07.1928г. от Временния комитет за защита на природата с дата 02.07.1928 г. към организациите-основатели, което прудружава проект за програмата на СЗРП, с молба за потвърждаване...

Страници