Покана за съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Покана за съвещание на Националния съвет за защита на родната природа за 19.02.1962г., пренасрочено за 06.03.1962г.

Покана за участие в Първата световна конференция за националните паркове 1962 г.

Покана от Жан Беер - Председател на Международния съюз за защита на природата за участие в Първата световна конференция за националните паркове от 30.06.. до 07.07.1962г. - Сиатъл, САЩ.

Покана за участие в Първата световна конференция за националните паркове 1962 г. - превод на български

Покана за участие в Първата световна конференция за националните паркове от 30.06.. до 07.07.1962г. - Сиатъл, САЩ. - превод на български и черновата му

Покана за изложба "Наши животни" 1961 г.

Покана за изложба "Наши животни", организирана от Зоологическия институт с музей на 06.02.1961 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН. 1959 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН насрочено за 19.10.1959 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН. 1959 г.

Покана и дневен ред на заседание на КЗП при БАН насрочено за 10.10.1959 г. Към поканата са прикрепени ръкописни бележки по дневния ред.

Покана по случай Седмицата на гората. 1958 г.

Бланка на покана. На 02.04.1958 г. по случай Седмицата на гората ще бъде изнесен доклад и ще бъдат прожектирани филми.

Писмо покана за обсъждане предложението за начина на стопанисване и устройство на Витоша като народен парк 1951 г.

Писмо изх.№25383/27.11.1951г. на Управлението на горското стопанство към МС с покана за обсъждане и изготвяне на предложение до МС за начина на стопанисване и устройство на Витоша като народен...

Покана за общо събрание на софийското дружество "Природа" 1951 г.

Покана за общо събрание на софийското дружество "Природа", насрочено за 11.05.1951г., на което да се приеме нов устав във връзка с трансформацията на дружеството в Българско дружество за опазване...

Реорганизация на СЗРП и общо събрание на дружество "Природа" 1951 г.

Поканас дата 05.05.1951г., от Дружество за опазване и защита на природата "Природа" за второ общо събрание на 11.05.1951 г. съгласно решение на общото събрание от 21.03.1951г. и решение на УС на...

Страници