Дружеството на българските лесовъди относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и членски внос

Писмо № 400/23.04.1931 г. на Дружеството на българските лесовъди със становище на техния Управителен комитет относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и определяне на...

Проекто-план за дейност на СЗРП, 1931 г.

Проекто-план за дейност на СЗРП от април 1931 г., включващ:

  1. закон за защита на природата
  2. клонове в провинцията
  3. работа с институциите
  4. беседи, сказки и...

СЗРП моли да бъдат забранени ползването на гората "Горна Еленица", както и лова и риболова там

Копие от писмо с дата 02.04.[1931 г.] на СЗРП до МЗДИ, отделение за горите и лова.  СЗРП, след като е получил акт от решението да бъде запазена гората "Горна Еленица" като природен паметник,  моли...

Отчет на СЗРП за периода 01.04.1930 г. - 01.04.1931 г.

Отчет на СЗРП за периода 01.04.1930 г. - 01.04.1931 г. Упоменато е, че са установени връзки с шведските, полски и германски дружества за защита на природата. На този етап постъпките да бъдат...

Протокол от проверка на касата на СЗРП от контролната комисия

Протокол от проверка на касата на СЗРП от контролната комисия с дата 31.03.1931г.

Резолюции на Висш туристически съвет пра Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на Висшия туристически съвет пра Българското туристическо дружество от заседанията му на 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални...

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

цени за организация на сказка в Стара Загора

Писмо от 11.02.1931 г. от БТС "Сърнена гора" - Стара Загора в отговор на рисмо от 27.01.1931 г. на СЗРП съобщава цената са организиране на сказка в сабона на дружество "Театър" в Стара Загора.

Контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия и Австрия

В отговор на писмо от 18.12.1930 г. на СЗРП с писмо от 31.01.1931 г. Немско и австрийско алпийско дружество, базирано във Виена,  изпраща адреси за контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия...

Страници