Писмо на СЗРП до австрийски професор

Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.

За пловдивдските тепета, 1930г

Писмо с изх. №14/17.12.1930г. с от СЗРП до Христо Пашков по повод негово писмо с копие на жалбата му до Министъра на народната просвета и обещаниу за подкрепа от съюза за постъпки в защита на...

Писмо до полско природозащитно дружество

Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.

Писмо до шведско природозащитно дружество, 1930г

Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.

Писмо за учредяване клон на СЗРП в Казанлък

Писмо с изх. №11/10.12.1930 г. до Просветно ученолюбиво дружество "Искра" за учредяване клон на СЗРП в Казанлък. Вписана е ръкописна бележка подобно писмо да се изпрати и до самоковско дружество...

Изложение до Министъра на Народната просвета относно опазването на пловдивските тепета

Изложение с вх. № 3/02.12.1930 г. от Хр. Пашков от Пловдив адресирано до Министъра на народната просвета с копия до Дружеството за закрила на родната природа, до Българското туристическо дружество...

Молба за информация за българската природозащита от Швеция

Писмо с дата 11..11.1930 г. на френски език от Шведска природозащитна организация със секретар Ерик Хултен с молба за информация за българската природозащита. Получено е от СЗРП с вх. №  4/2.12....

Писмо до княгиня Евдокия за търговия с еделвайси, 1930 г.

Ръкописно писмо от П. Иванов, капитан о.з., от 14.10.1930 г. до княгиня Евдокия, препратено за информация до Иван Буреш. Става въпрос за бране на от бедни хора на 2500 еделвайса, предназначени за...

Отговор на поздравителна телеграма по повод годежа на царя, 1930 г.

Благодарствена телеграма от цар Борис III в отговор на благопожелания, поднесени от проф. Петков, председател на съюза за закрила на родната природа по повод годежа на царя, 1930 г.

Писмо до членовете на СЗРП с молба за списък с обекти за защита и клонове в страната

Писмо с изх № 6 от есента на 1930 г. до членовете на СЗРП с молба за списък с обекти за защита за конкретизиране целите на съюза и за сипсък на клоновете им в страната.

Страници