Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Решение №БС-499-ПР/26.08.2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 26/08/2008 Алепу защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Бакърлъка, Алепу
Свали
Решение №БС-499-ПР/26.08.2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 26/08/2008 Алепу защитена местност, Бакърлъка BG0002077 Бакърлъка, Алепу
Свали
Сигнал от АПБ до Върховна административна прокуратура, относно нарушения в ПП Странджа Асоциация на парковете в България Върховна административна прокуратура 22/08/2008 Странджа природен парк, Странджа село Младежко, село Варвара
Свали
Становище №1-2/2008г на МОСВ по ЕО на изменение на ОУП на община Царево, 2008г Министрество на околната среда и водите 17/08/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Варвара, Резово, Силкосия, Пирен, Тисовица, Узунбоджак, Караагач
Свали
Сигнал от Александър Дунчев до МОСВ относно достъп до обществена информация свързана с екологични оценки, 2008г Александър Дунчев МОСВ, Нона Караджова 17/08/2008
Свали
Две статии с природозащитна тематика от в. Вечерни новини от 1970г Н. Боев, ст. н. с. при КЗП към БАН 08/08/2008 Айтос
Свали
Писмо от 24.07.2008 на ВАП до МОСВ относно ОУП на община Царево Върховна административна прокуратура МОСВ, АПБ 24/07/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Царево
Свали
Заповед РД-452/2008г на МОСВ относно Изменение на ОУП на община Царево Министерство на околната среда и водите ВЕЕС 23/07/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Царево
Свали
Постановление от 21.07.2008г на окръжна прокуратура Бургас, относно курорт "Златна перла" Окръжна прокуратура Бургас 21/07/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Дълбок дол
Свали
Сигнал от АПБ до Върховна административна прокуратура относно изменение на ОУП на община Царево, 2008г Асоциация на парковете в България Върховна административна прокуратура 14/07/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Велека, река Младежка
Свали
Протокол №394 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 09/07/2008 природен парк, Врачански Балкан извор Черна
Свали
Решение №БС-396-ПР/07.07.2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействиети върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 07/07/2008 Алепу защитена зона хабитати, Ропотамо BG0001001 Алепу, Рамсарско място
Свали
Писмо от 20.06.2008г на МОСВ до АПБ относно ОУП на община Царево, 2008г Министерство на околната среда и водите Асоциация на парковете в България 30/06/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Царево
Свали
Преписка между МОСВ и "Атомик-Инвест" ООД относно строежа на лифт "Паничище" 2007-2008г. Аатомик-Инвест ООД МОСВ, ДНП 27/06/2008 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Сепарева баня
Свали
Протокол №358 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 16/06/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Решение на РИОСВ Благоевград за преценяване необходимостта от ЕО за ПЗ на ски-център Картала, 2008г РИОСВ Благоевград 11/06/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от Европейската комисия относно Процедура2008/2046, регистрирана по инициатива на ГД Околна среда на ЕК Европейска комисия, Хулио Гарсия Бургес Българска фондация, Йорданка Динева 11/06/2008 Иракли защитена зона птици, Емине Емине-Иракли
Свали
РЕШЕНИЕ БС №39-05/2008 г. По оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 10/06/2008 Алепу защитена местност, Алепу Алепу, Ропотамо
Свали
РЕШЕНИE БС №38-05/2008 По оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 10/06/2008 Алепу защитена местност, Алепу Алепу, Ропотамо
Свали
РЕШЕНИЕ БС № 42-05/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 10/06/2008 Алепу защитена местност, Алепу Алепу, Ропотамо
Свали
РЕШЕНИЕ БС № 41-05/2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 10/06/2008 Алепу защитена местност, Алепу Ропотамо, Алепу
Свали
Решение №6358/29.05.2008г. на ВАС за отмяна спиране на строителството на вилно селище в землището на с. Варвара 2008г. 29/05/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево, Варвара
Свали
Писмо от26.05.2008г на началника на ДНСК до заинтересовани лица относно вилно селище "Златна перла" Дирекция за национален строителен контрол Община Царево, Краш 2000 ООД, РДНСК Бургас 26/05/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Дълбок дол
Свали
Писмо от 21.05.08г на ДНСК до Община Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол Община Благоевград 21/05/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол №274 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 21/05/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Протокол №219 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 09/05/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Писмо от Басейнова дирекция Западнобеломорски район, до Медиа холдинг, относно проверка по сигнал, ски зона Банско Басейнова дирекция Западнобеломорски район 14/04/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин ски писта Томба
Свали
Писмо от 11.04.08г на Община Благоевград до "Прима Инвест БГ" ООД, относно лифт "Картала", 2008г Община Благоевград Прима инвест БГ 11/04/2008 Лифт Картала национален парк, Рила
Свали
Решение БС-145-ПР2008 за преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 04/04/2008 Алепу защитена местност, Комплекс Ропотамо, Опазване на дивите птици BG 0002041, “Ропотамо” BG 0002041 Алепу, “Рамсарско място”
Свали
Решение на РИОСВ-Бургас за нужда от екологична оценка РИОСВ- Бургас 04/04/2008 Алепу защитена зона хабитати, Комплекс Ропотамо, BG0002041 Рамсарско Място, Ропотамо
Свали
Сертификат за контрол №177/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №178/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №179/27.03.2008г на ИАО - РЛ Благоевград, относно качеството на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №180/27.03.2008г на ИАОС, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Сертификат за контрол №175/27.03.2008г на ИАОС относно качество на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Сертификат за контрол №176/27.03.2008г на ИАОС относно качество на снежна настилка, ски зона Банско 2008г ИАОС - РЛ Благоевград 27/03/2008 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба
Свали
Писмо от 24.03.08г на ДАГ до Коалиция "За да остане природа в България" относно ски център "Картала", 2008г Държавна агенция по горите Коалиция 24/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 21.03.08г на Община Благоевград до АПБ, относно лифт "Картала", 2008г Община Благоевград Асоциация на парковете в България 21/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол №102 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г Изпълнителна агенция по околна среда, регионална лаборатория Враца 11/03/2008 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Писмо от 10.03.08г на РИОСВ Благоевград до РДНСК Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г РИОСВ Благоевград РДНСК Благоевград 10/03/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, с. Бистрица
Свали
Предупредителен протокол към Решение №ВА-35-ЕО/2008г на РИОСВ Варна РИОСВ Варна 03/03/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово, Камчия
Свали
Решение на РИОСВ Варна №ВА-35-ЕО/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка РИОСВ Варна, Синан Мехмед 03/03/2008 Камчия защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Шкорпиловци, Ново Оряхово, Камчийска планина
Свали
РЕШЕНИЕ БС№ 03-01/2008 г. По оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 27/02/2008 Алепу защитена местност, Алепу Алепу
Свали
Писмо от 27.02.08г на РДНСК Благоевград до Община Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Община Благоевград 27/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 19.02.08г на АПБ до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България Дирекция за национален строителен контрол 19/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала
Свали
Писмо от 13.02.08г на РДНСК Благоевград до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Дирекция за национален строителен контрол 13/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица, Картала
Свали
Сигнал от 11.02.08г на АПБ до РИОСВ Благоевград относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България РИОСВ Благоевград 11/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост
Свали
Писмо от 08.02.08г на община Благоевград до АПБ относно лифт "Картала",2008г Община Благоевград Асоциация на парковете в България 08/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила с. Бистрица
Свали
Жалба от АПБ до ВАС от 08.02.2008г относно решение по ОВОС на инвестиционно предложение в ПП "Странджа" Асоциация на парковете в България Върховен административен съд 08/02/2008 Странджа природен парк, Странджа Малко Търново
Свали
Писмо от 06.02.08г на ДНСК до РДНСК Благоевград, относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол РДНСК Благоевград 06/02/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, Бистрица
Свали

Страници