Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РИОСВ Благоевград относно МВЕЦ Бистрица и Огражден, 2009г Александър Дунчев РИОСВ Благоевград 02/03/2009 национален парк, Рила Бистрица, Огражден
Свали
Заповеди на ДНСК относно лифт "Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол 26/02/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Протокол за обявяване годността за ползване на строеж "Пътническа въжена линия Бодрост-Картала", 2009г Дирекция за национален строителен контрол 26/02/2009 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от АПБ до МОСВ с предложение за прекратяване строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев МОСВ 24/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера, Рила
Свали
Писмо от Тома Белев до ДАМТН относно активизирано свлачище при строежа на лифт "Паничище" 2009г. Тома Белев Държавна агенция за метрология и технически надзор 20/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня, Рилски езера
Свали
Протокол за предоставяне достъп до информация на Александър Дунчев относно решения за екологична оценка за с. Паничище 2009 г. 12/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РИОСВ Перник относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дунчев РИОСВ Перник 11/02/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Протокол №47 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2009г ИАОС - РЛ Враца 10/02/2009 природен парк, Врачански Балкан р. Черна
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Ситняково ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Ротата ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Боровец, Самоков
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Рила ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец, Рила
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Мартинови бараки ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Самоков, Боровец, Мартинови бараки
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Маркуджик 2 ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Маркуджик, Боровец
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Маркуджик 1 ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Маркуджик, Боровец, Самоков
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Харамия ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Харамия, Боровец
Свали
Договори за наем на писти в Боровец, февруари 2009 - писта Фонфон ИАГ Бороспорт 03/02/2009 национален парк, Рила Маркуджик, Боровец, Самоков
Свали
Жалба на АПБ до МОСВ срещу решения на РИОСВ Благоевград относно МВЕЦ по р. Бистрица, 2009г Асоциация на парковете в България Министерство на околната среда и водите 02/02/2009 национален парк, Рила р. Бистрица
Свали
Решения на РИОСВ Благоевград за преценяване въздействието на МВЕЦ Бистрица 1, 2 и 3, 2009г РИОСВ Благоевград 30/01/2009 национален парк, Рила Бистрица
Свали
Писмо от РИОСВ Бургас до АПБ относно строителство в м. Кладери, 2009г РИОСВ Бургас Асоциация на парковете в България 30/01/2009 Иракли защитена зона птици, Емине Кладери, Емона
Свали
Писмо от РДНСК Бургас до АПБ и ВВФ относно строителство в м. Кладери, 2009г РДНСК Бургас Асоциация на парковете в България, ВВФ-Световен фонд за дивата природа България 30/01/2009 Иракли защитена зона птици, Емине Кладери, Емона
Свали
Писмо на МОСВ в отговор на заявление по ЗДОИ на Александър Дунчев от 10.01.2009г. относно лифт "Паничище" МОСВ Александър Дунчев 29/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Решение 6-ОС на РИОСВ Благоевград за преценяване въздействието на МВЕЦ "Огражден", 2009г РИОСВ Благоевград 29/01/2009 защитена зона хабитати, Огражден - Малешево с. Яково
Свали
Решение 5-ОС на РИОСВ Благоевград за преценяване въздействието на МВЕЦ на р. Асанишка, 2009г РИОСВ Благоевград 29/01/2009 защитена зона хабитати, Среден Пирин - Алиботуш р. Асанишка, с. Пирин
Свали
Решение на РИОСВ-Перник за предоставяне на достъп до информация относно ПУП-ПЗ на с. Паничище 2009 г. РИОСВ Перник Александър Дунчев 27/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Молба от "Атомик Инвест" ООД за регистрация на лифт Паничище 2009 г. Атомик Инвест РО Инспекция за държавен технически надзор - Благоевград 26/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Писмо от ВАП в отговор на сигнал на АПБ за допуснати нарушения при одобряването на ПУП на с. Паничище 2009г. 21/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Сигнал от АПБ до РИОСВ Бургас и РДНСК Бургас относно строителни дейности в м. Кладери, 2009г Асоциация на парковете в България РИОСВ Бургас, РДНСК Бургас 20/01/2009 Иракли защитена зона птици, Емине Кладери, Емона
Свали
Писмо от кмета на Малко Търново относно взаимоотношенията с директора на ДПП "Странджа" 2009 г. Катя Куюмджиева Стефан Юруков 19/01/2009 природен парк, Странджа Странджа, Малко Търново
Свали
Писмо от кмета на Царево относно взаимоотношенията с директора на ДПП "Странджа" 2009 г. Петко Арнаудов Стефан Юруков 19/01/2009 Златна Перла природен парк Странджа, Царево, Малко Търново
Свали
Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до МОСВ относно лифт "Паничище" 2009г. Александър Дунчев МОСВ 07/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Рилски езера, Рила, Сепарева баня
Свали
Писмо на МОСВ в отговор на заявление по ЗДОИ на АПБ от 01.12.2008г. относно лифт "Паничище" МОСВ АПБ 06/01/2009 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Рилски езера
Свали
Писмо от АПБ до ВАП с благодарност за възстановяване на 10дка гори в НП "Рила" 2009 г. Тома Белев Върховна административна прокуратура 03/01/2009 национален парк, Рила Рила
Свали
Резолюция на Върховна административна прокуратура относно ОУП на община Царево Върховна административна прокуратура 22/12/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Странджа
Свали
Писмо от ДНСК относно законността на строежа на ски-център "Картала" 2008 г. 11/12/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, Бистрица
Свали
Заявление по ЗДОИ от АПБ до МОСВ, относно лифт в НП "Рила", 2008г Асоциация на парковете в България МОСВ 28/11/2008 Лифт Паничище национален парк, Рила х. Пионерска, х. Рилски езера
Свали
Писмо от 25.11.08г на АПБ до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г Асоциация на парковете в България Дирекция за национален строителен контрол 25/11/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 24.11.2008г на АПБ до ВАП относно застрояване на земеделски земи в ПП "Странджа" Асоциация на парковете в България Върховна административна прокуратура 24/11/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа
Свали
Писмо от 11.11.08 на ДНСК до ВАП относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол Върховна административна прокуратура 11/11/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 7.11.08г на ВАП до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г Върховна административна прокуратура Дирекция за национален строителен контрол 07/11/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Решение №ПЕ-23-ЕО/2008г. на РИОСВ-Перник относно ПУП на с. Паничище 28/10/2008 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Решение №ПЕ-22-ЕО/2008г. на РИОСВ-Перник относно ПУП-ПЗ на с. Паничище 28/10/2008 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Сепарева баня
Свали
Протокол №607 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008г ИАОС - РЛ Враца 13/10/2008 природен парк, Врачански Балкан извор Черна
Свали
Преписка по ЗДОИ между АПБ и РИОСВ-Бургас по Общия градоустройствен план на община Царево 2008г. АПБ РИОСВ Бургас 08/10/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево, Бургас, Варвара
Свали
Писмо от 08.10.08г на РДНСК Благоевград до ДНСК относно лифт "Картала", 2008г РДНСК Благоевград Дирекция за национален строителен контрол 08/10/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 03.10.08. на ДНСК до РДНСК Благоевград относно лифт "Картала", 2008г Дирекция за национален строителен контрол РДНСК Благоевград 03/10/2008 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
Жалба от АПБ до Бургаския административен съд против заповед на МРРБ за приемане общия устройствен план на община Царево 2008г. Тома Белев Административен съд Бургас 29/09/2008 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево, Бургас
Свали
Писмо от 25.09.08г на ДНСК до АПБ относно строителство в Паничище, 2008г Дирекция за национален строителен контрол Асоциация на парковете в България 25/09/2008 Лифт Паничище национален парк, Рила Паничище, Езерата, Кабул
Свали
Жалба от АПБ до ВАС против заповед на МРРБ за приемане общия устройствен план на община Царево 2008г. Тома Белев Върховен административен съд 15/09/2008 природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Жалба от АПБ до ВАС от 15.09.2008г относно ЕО на ОУП на общ. Царево Асоциация на парковете в България Върховен административен съд 15/09/2008 ОУП Царево природен парк, Странджа Странджа
Свали
Протокол №516 на ИАОС за изпитване на води в ПП "Врачански Балкан", 2008 ИАОС - РЛ Враца 05/09/2008 природен парк, Врачански Балкан извор Черна
Свали

Страници