Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Прес съобшение за нужните действия на МОСВ за Кресненския пролом, ноември 2005 СДП Балкани, Андрей Ковачев, Екофорум, Ради Радев 11/11/2005 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Искане за обявяване на защитена местност "Кресненски пролом", 2005 СДП Балкани МОСВ, Джевдет Чакъров 04/11/2005 Кресна защитена местност, Кресненски пролом
Свали
Проверка на сигнал за нерегламентиран строеж на ВЕЦ, Кресна 2005г Радослав Георгиев, Андрей Ковачев, Антон Цветанов, Красимира Тагарева, МОСВ 01/11/2005 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресненско дефиле, Струма
Свали
Становище по Екологична оценка №БД-01-ЕО/2005г на РИОСВ-Благоевград, относно ски зона Банско, 2005г РИОСВ Благоевград, инж. Румен Иванов 08/09/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото, Икришка поляна, Железен мост, р. Бъндерица
Свали
Споразумение на МОСВ и НПО за опазване на Кресненския пролом, 2005 МОСВ 05/08/2005 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом, Кресненско дефиле
Декларация към правителството от НПО за опазване на Кресненския пролом, 2005 За Земята, СДП Балкани, Екофорум, БДЗП, БААТ, Група за изследване и защита на прилепите, ИУЦЕ, Приключенска мрежа, Еко-клуб 2000, Кану клуб МОСВ, МВР, Министър по европейските въпроси 29/07/2005 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Протокол от среща между дирекция НСЗП, ДНП "Пирин", НПО и международен консултант, за актуализиране границите на НП Пирин 11/07/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Статии от 29-30.06.2005г от в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 30/06/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Железни мост, Платото
Свали
Преписка по предписания на МОСВ за изготвяне на ПУП на община Сепарева баня 2005г. 28/06/2005 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила, Сепарева баня
Свали
Решение по ОВОС за изграждане на голф-комплекс в землищата на с. Топола, с. Божурец, общ. Каварна 2005г МОСВ, Долорес Арсенова 26/06/2005 Голф-комплекс Топола Божурец защитена зона птици, Белите скали Топола, Божурец
Свали
Материали от 24-25.05.2005 г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Ваня Панкова 25/05/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тодорин връх
Свали
Материал от 20-21 май 2005г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд 21/05/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Карта на зонирането на територията на парк "Витоша" според План за управление 2005-2014 г. 22/04/2005 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Статия от 12-13 април 2005г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 13/04/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тодорка, Бъндеришка поляна
Свали
Статия от 23 март 2005г на в. Дневник за ски курортите в. Дневник 23/03/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Материали от 22-23 март 2005г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Александра Никова 23/03/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Материал от 15-16 март 2005г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 16/03/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Решение за необходимост от ОВОС на МВЕЦ Кресна, 2005 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев 08/02/2005 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресненско дефиле
Свали
Статия от 18-19 януари 2005г на в. Нощен Труд относно ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 19/01/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Дипломна теза относно ски индустрията и околната среда, 2005г, част 2 Камен Чипев 01/01/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Дипломна теза относно ски индустрията и околната среда, 2005г, част 1 Камен Чипев 01/01/2005 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Приложение Еко от 16 декември 2004г на в. Земя относно ски курортите в. Земя, Цвета Христова, Светла Димитрова 16/12/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Материали от декември 2004 г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 15/12/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин връх Тодорка
Свали
Статии от 26-27 ноември 2004г на в. Нощен Труд относно ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов, Ивайло Крачунов 27/11/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Искане срещу издаване разрешителни за водоползване на р. Влахина и р. Ощава, Кресна, 2004 СДП Балкани, Иван Христов Басейнова дирекция Западно-Беломорски район, РИОСВ Благоевград 15/10/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна р. Влахина, р. Ощава, Струма
Свали
Статия от 11-12 октомври 2004г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд 12/10/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин връх Тодорка
Свали
Становище на МРРБ за законовия статут на ски пистите, 2004 МРРБ, Савин Ковачев НУГ, ИАГ 06/10/2004 общи
ТУП на извънселищна територия "Ски зона център гр. Банско", частична актуализация ЕТ 30/09/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Стара писта, Икрище, Тодорка, Балканиада, Платото, Чалин валог, Църна могила, Бъндерица
Свали
Частична актуализация на ТУП на ски-зона Банско, 2004 Ивис-Иван Иванчев, ЮЛЕН АД 01/09/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Материали от 26-27 август 2004г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 27/08/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин връх Тодорка
Свали
Материали от 23-24 август 2004г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов 24/08/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин връх Тодорка
Свали
Молба до МОСВ за решение по неразгледана жалба на Балкани срещу ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1", 2004 СДП Балкани, Катерина Раковска МОСВ 20/08/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Горна Брезница, Струма, Стара Кресна
Свали
Дисциплинарно искане за обяснение от служител на РИОСВ Благоевград за негова гражданска жалба срещу Решение по ОВОС за одобрение на МВЕЦ Кресна 1, 2004 РИОСВ Благоевград, инж. Румен Иванов Росен Алексов 09/08/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресна
Свали
Неразглеждане на жалба на ИУЦЕ срещу положителния доклад по ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1", 2004 РИОСВ Благоевград, инж. Румен Иванов ИУЦЕ, Петко Ковачев 28/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Неразглеждане на жалба на Балкани срещу положителния доклад по ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1", 2004 РИОСВ Благоевград, инж. Румен Иванов СДП Балкани, Веселина Кавръкова 28/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Жалба от ИУЦЕ и Петко Ковачев срещу решение по ОВОС за МВЕЦ "Кресна-1" ИУЦЕ, Петко Ковачев РИОСВ Благоевград, Окръжен съд Благоевград 22/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Камчия Струма, с. Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Искане на препоръки от СДП Балкани за Задание за определяне обхвата на ОВОС за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3,МВЕЦ Струма -4, Кресна, 2004 ДЕК Енерджи, DEK Energy, Димитър Соколов СДП Балкани 15/07/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Положително решение по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна 1" на р. Струма, 2004 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев Консорциум ХЕС, Консорциум Хидроенергийно строителство 05/07/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресна, Струма, Горна Брезница, Стара Кресна
Свали
Статия от 18 май 2004г на в. Труд относно ски зона Банско в. Труд, Светлана Василева 18/05/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Съдебно отхвърляне на Жалба срещу преценка за липса на необходимост от ОВОС на МВЕЦ Средна Влахина, Кресна Окръжен съд Благоевград СДП Балкани 16/04/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Благоевград
Свали
Становище към ОВОСна херпетолога д-р Владимир Бешков за недопускане на проекта за МВЕЦ "Кресна-1" Владимир Бешков РИОСВ Благоевград, МОСВ 15/04/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна
Свали
Тълкуване на МОСВ върху препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция за Кресненския пролом, 2004 МОСВ, Фатме Илияз Петко Ковачев, ИУЦЕ, СДП Балкани 31/03/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Отговор на МОСВ към становищe на 16 НПО за заданието за ОВОС на МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3, МВЕЦ Струма -4 в Кресненския пролом МОСВ, Маноела Георгиева ИУЦЕ, Петко Ковачев 31/03/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул, Стара Кресна, Струма
Свали
Становищe на 16 НПО за обхват на доклад по ОВОС за инвестиционно предложение за строеж на МВЕЦ "Кресна -1" в Кресненския пролом, 2004 Деметра, ИУЦЕ, БДЗП, СКОПС, За Земята, Екоклуб 2000, Дружество за запазване на биоразнообразието, Национален природонаучен музей при БАН, ГИЗП, Българско лепидопторологично дружество, СДП Балкани, Зелени Балкани, Темида, Екофорум, Институт за екологична модернизация, Природен фонд Консорциум Хидроенергийно строителство, МОСВ, Национална служба за защита на природата, РИОСВ Благоевград, Бернска конвенция 01/03/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Кресна, Струма, Кресненски пролом, Тисата
Свали
Искане от НПО за изпълнение на препоръка 98 (2002) на Бернската конвенция за Кресненския пролом, 2004 Деметра, Александър Коджабашев, ИУЦЕ, Петко Ковачев, БДЗП, Борис Бъров, СКОПС, Александър Дунчев, За Земята, Еко-клуб 2000, Михаела Бешкова, Дружество за запазване на биоразнообразието, Национален природонаучен музей при БАН, Група за изследване и защита на прилепите, Николай Симов, Българско лепидопторологично дружество, Станислав Абаджиев, СДП Балкани, Андрей Ковачев, Зелени Балкани, Десислава Стоянова, Темида, Антония Влайкова, Екофорум, Ради Радев, Институт за екологична модернизация, Евгения Ташева, Природен фонд Долорес Арсенова, МОСВ, Меглена Кунева, Министър на европейските въпроси, Фернандо Галиано, Бернска конвенция, Марго Валстрьом, ГД Околна среда към ЕК 05/02/2004 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Консултации по МВЕЦ "Струма -1,2,3 и 4", 2004 ДЕК Енерджи, Димитър Соколов община Кресна 08/01/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма
Свали
Карти на изменение на ТУП на ски-зона Банско, 2004 г. Ивис-Иван Иванчев, ЮЛЕН АД община Банско 01/01/2004 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Задание за определяне обхвата на ОВОС за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3, МВЕЦ Струма -4, 2004 DEK Energy, ДЕК Енерджи 01/01/2004 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул, Симитли, Стара Кресна
Свали
Жалба срещу преценка за липса на необходимост от ОВОС на МВЕЦ Средна Влахина, Кресна СДП Балкани Окръжен съд Благоевград, РИОСВ Благоевград 29/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Средна Влахина, Кресна, Благоевград
Свали
Решение на РИОСВ-Благоевград да не се извършва ОВОС на МВЕЦ "Долна Влахина", Кресна, 2003 РИОСВ Благоевградр Ангел Георгиев 15/12/2003 Кресна защитена зона хабитати, Кресна р. Влахина, Влахи, Кресна
Свали

Страници