Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Писмо от РИОСВ Бургас до Окръжна прокуратура Варна, относно ПУП-ПР на ЗО "Бяла-север", 2007г РИОСВ Бургас Окръжна прокуратура Варна 11/09/2007 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Бяла
Свали
Заповед ДК-02-ВР-35 на РДНСК Враца, относно строеж в ПП "Врачански Балкан" РДНСК Враца 04/09/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Медна, Леденика, м. Гладна
Свали
Писмо от АПБ до Басейнова дирекция Плевен, относно строеж в ПП "Врачански Балкан" 2007г Асоциация на парковете в България Басейнова дирекция Плевен 31/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Лева
Свали
Писмо и документи от ДЛ Враца относно проверка в ПП "Врачански Балкан", 2007г Държавно лесничейство Враца Асоциация на парковете в България 29/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Борови падини
Свали
Заповед ДК-02-Вр-33 на РДНСК Враца за премахване на незаконен строеж в землището на с. Згориград, 2007г РДНСК Враца ВиК ООД, Враца 23/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан м. Гладна
Свали
Протокол по ЗДОИ на Басейнова дирекция Плевен, относно ПП "Врачански Балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 21/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Боров камък
Свали
Писмо от РИОСВ Бургас до Тома Белев, относно зона за отдих "Бяла-север", 2007г РИОСВ Бургас Тома Белев 20/08/2007 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Полихорава, Варка рахи, Гурнис, Карадере
Свали
Констативен акт XV-15 на РДНСК-Враца за незаконно строителство в землището на с. Згориград, 2007г РДНСК Враца 20/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан с. Згорирград
Свали
Решение №10 по ЗДОИ на РИОСВ Враца, относно ПП "Врачански Балкан", 2007г РИОСВ Враца Асоциация на парковете в България 17/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан
Свали
Решение №131 по ЗДОИ на Басейнова дирекция Плевен, относно ПП "Врачански балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 06/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан водопад Боров камък
Свали
Писмо по ЗДОИ от МЗП до АПБ относно млекопреработватели в обл. Враца, 2007г Министерство на земеделието и продоволствието Асоциация на парковете в България 06/08/2007 природен парк, Врачански Балкан
Свали
Информация от Басейнова дирекция Плевен до АПБ, относно строителство в ПП "Врачански Балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 06/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан с. Згориград, Боров камък, Леденика
Свали
Решение №131 по ЗДОИ на Басейнова дирекция - Плевен, относно ПП "Врачански Балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 06/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан водопад Боров камък
Свали
Решение № ВА-320-ЕО/2007 на РИОСВ Варна за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка РИОСВ Варна 06/08/2007 защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Камчия, Шкорпиловци
Свали
Писмо по ЗДОИ от РИОСВ Враца до АПБ, относно замърсяване в ПП "Врачански Балкан", 2007г РИОСВ Враца Асоциация на парковете в България 03/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Черна, извор Черна
Свали
Писмо по ЗДОИ от МОСВ до АПБ относно ПП "Врачански Балкан", 2007г Министерство на околната среда и водите Асоциация на парковете в България 03/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан
Свали
Възражение на ВиК-Враца срещу констативен акт на РДНСК-Враца за незаконен строеж в ПП "Врачански Балкан", 2007г ВиК Враца РДНСК Враца 01/08/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан водохващане Медна
Свали
РЕШЕНИЕ БС № 33-06/2007 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 30/07/2007 Алепу защитена местност, Алепу Алепу
Свали
Решение №14-ПР за ОВОС на МОСВ, относно пречиствателна станция в ПП "Врачански Балкан", 2007г Министерство на околната среда и водите 25/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан с. Миланово, Пършевица
Свали
Преписка по ЗДОИ меджу АПБ и Министерство на земеделието и продоволствието, относно ПП "Врачански Балкан", 2007г Асоциация на парковете в България Министерство на земеделието и продоволствието 24/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан
Свали
Ски-зона Витоша, концепция за развитие от 2007г. Емил Леков, Витоша АД, ИВИС Проектиране и дизайн ООД 23/07/2007 Витоша природен парк, Витоша Витоша , Лале
Свали
Писмо от Басейнова дирекция Плевен до АПБ, относно водовземане в ПП "Врачански Балкан" Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 23/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан извор Медна, с. Згориград
Свали
Решение №130 по ЗДОИ на Басейнова дирекция Плевен, относно ПП "Врачански Балкан", 2007г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 23/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Лева
Свали
Преписка на Басейнова дирекция Плевен с АПБ, относно замърсяване на р. Лева, ПП "Врачански Балкан", 2008-2009г Басейнова дирекция Плевен Асоциация на парковете в България 14/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Пършевица
Свали
Преписка между АПБ и община Враца, относно строеж в ПП "Врачански Балкан", 2007г Асоциация на парковете в България Община Враца 13/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Боров камък
Свали
Сигнал от АПБ до ДЛ Враца относно строеж в ПП "Врачански Балкан", 2007г Асоциация на парковете в България ДЛ Враца 13/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Боров камък
Свали
Преписка по ЗДОИ между АПБ и Басейнова дирекция-Плевен, относно водни обекти в ПП "Врачански балкан", 2007г Асоциация на парковете в България, Басейнова дирекция Плевен Басейнова дирекция Плевен, Асоциация на парковете в България 13/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан водопад Боров камък
Свали
Преписка между АПБ и РДНСК Враца относно строеж в ПП Врачански Балкан, 2007г Асоциация на парковете в България РДНСК Враца 11/07/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Боров камък
Свали
Писмо от НД "Екогласност" до МОСВ относно ПУП на природен парк "Странджа" 2007 г. НД Екогласност МОСВ 04/07/2007 природен парк, Странджа Странджа
Свали
Писмо от Национален Млечен Борд до АПБ относно млекопреработвателни предприятия, 2007 г Национален Млечен Борд Асоциация на парковете в България 02/07/2007 природен парк, Врачански Балкан
Свали
Писмо от 21.05.2007г на Омбудсманът на Р България до Мария Молешка, относно дейности в ПП "Врачански балкан" Омбудсман на Република България Мария Молешка 21/05/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан Враца
Свали
Становище на ДНП Рила относно ДОВОС на инвестиционно предложение за лифт "Картала", 2007г Дирекция на Национален Парк Рила Чавдар Георгиев 09/05/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала, с. Бистрица
Свали
Писмо от 17.04.2007г на МОСВ до Мариа Молешка, относно ПП "Врачански балкан" Министерство на околната среда и водите Мария Молешка 17/04/2007 Врачански балкан природен парк, Врачански Балкан р. Лева, яз. Дъбника
Свали
Писмо от 11.04.07г на ДНП Рила до Зам. министър на МОСВ относно ДОВОС на лифт "Картала", 2007г Дирекция на Национален Парк Рила Чавдар Георгиев, Заместник министър на МОСВ 11/04/2007 Лифт Картала национален парк, Рила Картала, с. Бистрица
Свали
ПУП-ПР на зона за отдих "Бяла-север", 2007г 01/01/2007 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Варка рахи, Карадере
Заменки на селскостопански земи до 2006 г. 31/12/2006 заменки общи zameni selskostopanski do 2006.doc
Статия от 18-19 декември 2006г на в. Нощен Труд за ски зона Банско в. Нощен Труд, Максим Караджов, Светлана Василева 19/12/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника, връх Тодорка
Свали
РЕШЕНИЕ БС№ 23-09/2006 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Алепу) Доц.д-р С. Симеонов Директор на РИОСВ Бургас 07/12/2006 Алепу защитена местност, Алепу Алепу, Апкутино
Свали
Уведомление до кметове да решение за липса на необходимост от ОВОС за изграждане на МВЕЦ Влахинска, 2006 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев кмет Кресна, кмет Влахи 05/12/2006 Кресна защитена зона хабитати, Кресна - Илинденци Влахинска, Кресна, Благоевград
Свали
Решение да не се извършва ОВОС на МВЕЦ на р. Влахинска, 2006 РИОСВ Благоевград, Ангел Георгиев ПСК 04/12/2006 Кресна защитена зона хабитати, Кресна - Илинденци Влахинска, Влахи, Кресна, Благоевград
Свали
Обяснения на експерти на коалиция "Спасете Пирин" относно ерозионни проблеми в ски зона Банско, 2006г Коалиция РПУ Банско 02/12/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин писта Томба, река Демяница, Шилигарника, Бъндеришка поляна
Свали
Положително становище на РИОСВ-Бургас относно обявяването на защитена местност край дюните на Несебър, 2006 РИОСВ Бургас, С. Симеонов Национална служба за защита на природата, МОСВ, Ботанически институт, БАН 07/11/2006 Дюнигейт природна забележителност, Пясъчни дюни Несебър, Кокалу
Свали
Писмо №7857/06.11.2006г от РПУ Банско до ЕС "За Земята" относно проверка ски зона Банско, 2006г РПУ Банско ЕС 06/11/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Дописка от 14 септември 2006г на в. Дума за ски зона Банско в. Дума 14/09/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин р. Демяница
Свали
Дописка от 14 септември 2006г на в. Труд за ски зона Банско в. Труд 14/09/2006 национален парк, Национален парк Пирин Бъндеришка поляна
Свали
Писмо от Европейската комисия от 13 септември 2006г относно ски зона Банско Европейска комисия Филка Секулова, Цвета Христова 13/09/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Жалба на ЕС "За Земята" срещу решение №482/22.03.2005 г на общ. Банско, до Благоевградския окръжен съд ЕС Благоевградски окръжен съд 31/08/2006 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Искане от "Прима Инвест БГ" ООД до МОСВ за преценка необходимостта от ОВОС за лифт "Картала", 2006г Прима Инвест БГ Министерство на околната среда и водите 21/07/2006 Лифт Картала национален парк, Рила Бодрост, Картала
Свали
Разрешително за водоползване и ползване на воден обект №400517/19.07.2006г. (р. Камешница) инж. Владимир Димов (МОСВ) 19/07/2006 Беласица общи, Натура 2000 р. Камешница, р. Струмешница
Свали
Разрешително за МВЕЦ на река Камешница, 2006 МОСВ, Владимир Динов Еко-бел ООД 19/07/2006 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Камена, Благоевград, Петрич
Свали

Страници